Liên kết website
Lượt truy cập
 

 Nội dung thông báo

 
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên các lĩnh vực công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

Ngày 23/5/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế  Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên các lĩnh vực công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng chống tham nhũng. Chi tiết theo nội dung đính kèm:

79.QD-TT-QUYET-DINH-BAN-HANH-QUY-CHE-DANH-GIA-CONG-VU-2018.pdf79.QD-TT-QUYET-DINH-BAN-HANH-QUY-CHE-DANH-GIA-CONG-VU-2018.pdf

Phu-luc-01.-BANG-danh-gia-doi-voi-UBND-cap-huyen-DA-CHINH-SUA.docPhu-luc-01.-BANG-danh-gia-doi-voi-UBND-cap-huyen-DA-CHINH-SUA.doc

Phu-luc-02-doi-voi-So-nganh-DA-CHINH-SUA.docPhu-luc-02-doi-voi-So-nganh-DA-CHINH-SUA.doc

Phu-luc-3-doi-voi-don-vi-Su-nghiep-DA-CHIINH-SUA.docPhu-luc-3-doi-voi-don-vi-Su-nghiep-DA-CHIINH-SUA.doc

QUY-CHE-DG-MDHTNV-CHINH-THUC-NGAY-16.4.2018.docQUY-CHE-DG-MDHTNV-CHINH-THUC-NGAY-16.4.2018.doc



Người thông báo:
Ngày thông báo: 24-05-2018
In nội dung

Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP