Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cập nhật: 27-06-2017 07:01
Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ các mục tiêu về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khoá X và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI, Kế hoạch số 101/KH-TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về PCTN, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phấn đấu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong 5 năm tới. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 để chỉ đạo triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

​       Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ các mục tiêu về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khoá X và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI, Kế hoạch số 101/KH-TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về PCTN, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phấn đấu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong 5 năm tới; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 để chỉ đạo triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

 

     Chi tiết file đính kèmBCSD13220171.pdfBCSD13220171.pdf


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Cao Văn Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3822550; Fax: 061.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP