Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Cập nhật: 08-11-2017 05:38
Thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 11077/UBND-NC ngày 27/10/2017 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

​               Thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11077/UBND-NC ngày 27/10/2017 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017. Trong đó, có một số nội dung mới cần lưu ý so với việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016, như sau:

- Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

+ Lập Danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải xác định đối tượng kê khai theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và phân loại đối tượng theo cấp quản lý (cấp uỷ quản lý, cấp trên quản lý, đơn vị mình quản lý) theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ tại Quyết định số 232-QĐ/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Mở Sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

+ Bên cạnh việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật, phối hợp với cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy; đề nghị chi ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên thuộc diện kê khai trong sinh hoạt chi bộ.

+ Lấy kết quả kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của từng đơn vị.

+ Khi đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cấp ủy, các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính chính xác bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định.

+ Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.​

Chi tiết nội dung chỉ đạo theo file kèm theo:

VB-chi-dao-cua-UBT.pdfVB-chi-dao-cua-UBT.pdf

 mau-so-theo-doi-giao-nhan-Ban-KKTSTN.xlsmau-so-theo-doi-giao-nhan-Ban-KKTSTN.xls

Bảo Thuận​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP