Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân Cập nhật: 23-11-2017 02:07
Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Báo cáo số 10486/BC-UBND về tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

​             Thực hiện Kế hoạch số 1871/KH-TTCP ngày 27/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 8661/KH-UBND ngày 29/8/2017 về việc tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế bất cập và nguyên nhân những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; kiến nghị Quốc hội, chính phủ sửa đổi Luật Tiếp công dân và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân.

Căn cứ vào Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp tiến hành rà soát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trong phạm vi quản lý. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị,  ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Báo cáo số 10486/BC-UBND về tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Qua 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân các ngành, các cấp của tỉnh Đồng Nai đã đạt một số kết quả đáng kể, đó là:

Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp huyện, bộ phận tiếp công dân cấp xã được củng cố, kiện toàn theo quy định, đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân đảm bảo trình độ chuyên môn, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; Trụ sở tiếp công dân tỉnh, cấp huyện được xây dựng khang trang, trang bị đầy đủ để phục vụ tốt công tác tiếp công dân; vị trí thuận lợi cho người dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; việc phối hợp giữa các cơ quan về công tác tiếp công dân được quy định cụ thể góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp công dân.

  Hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đi vào nề nếp, người đứng đầu các đơn vị đều có ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân của người đứng đầu; bố trí phòng tiếp dân thuận tiện cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, phòng tiếp công dân khang trang, trang bị các máy móc, điều kiện cần thiết để phục vụ tốt công tác tiếp công dân.

Trong 03 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp 20.674 lượt với 26.689 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (trong đó có 193 lượt đoàn đông người với 3.376 người); trong đó, Lãnh đạo các cấp tiếp 2.794 lượt với 3.536 người; gồm tiếp định kỳ 2.394 lượt với 2.686 người (trong đó có 11 lượt đoàn đông người với 161 người) và tiếp đột xuất 400 lượt với 850 người (trong đó có 20 lượt đoàn đông người với 265 người); tiếp nhận và xử lý 19.041 đơn (thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước: 18.367 đơn; thẩm quyền giải quyết của cơ quan đảng các cấp: 05 đơn; thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác: 669 đơn).

  Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở này, địa phương tổng hợp, kiến nghị Quốc hội sửa đổi một số nội dung liên quan đến các quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; việc tiếp công dân tại cấp xã; về hoạt động tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; về điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân; việc xử lý đối với các hành vi vi phạm.​

Mỹ Chi​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP