Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Phát động phong trào thi đua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà nước giai đoạn 2017-2020 Cập nhật: 14-12-2017 12:00
Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

​               Thực hiện Kế hoạch số 2964/KH-TTCP ngày 28/11/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc Phát động phong trào thi đua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà nước giai đoạn 2017-2020  

Thanh tra tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua giai đoạn 2017-2020 trong toàn ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai. Với chủ đề “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra các sở, ban ngành và Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ động để ra chương trình, kế hoạch thi đua cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Với các nội dung trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai về Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Kế hoạch số 2964/KH-TTCP ngày 28/11/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc Phát động phong trào thi đua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Nhà nước giai đoạn 2017-2020.

2. Gắn phong trào thi đua với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác đã được phê duyệt, các sở, ban ngành và Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Về công tác thanh tra, kiểm tra: Triển khai thanh tra các chương trình, dự án, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo,…có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo trong hoạt động; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thời gian, thời hạn thanh tra; kiến nghị chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, tài chính,…tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

b) Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai,…trong đó, chú trọng phối hợp với các tổ chức xã hội như Hội nông dân để giải quyết các khiếu nại liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.

c) Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, bộ ngành, địa phương phát động để ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai; các gia đình chính sách,…

Quang Châu​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP