Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, nhân viên của Thanh tra tỉnh năm 2017 Cập nhật: 15-12-2017 08:34
Ngày 8/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-TT về thực hiện đánh giá, phân loại công chức, nhân viên của Thanh tra tỉnh năm 2017.
 

       Hoạt động đánh giá cán bộ, công chức hàng năm nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, làm căn cứ để lập và thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chính sách khác đối với công chức. Thông qua kết quả đánh giá, phân loại công chức hàng năm, giúp các cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan có giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cung cấp thông tin phản hồi để công chức biết rõ về năng lực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình nhằm phấn đấu tự hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với mục đích đó, ngày 8/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch  số 99/KH-TT về thực hiện đánh giá, phân loại công chức, nhân viên của Thanh tra tỉnh năm 2017 để làm cơ sở thực hiện việc đánh giá, phân loại. Với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung đánh giá

a) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đánh giá theo 06 nội dung sau đây:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ nhân dân.

b) Công chức lãnh đạo, quản lý ngoài việc đánh giá theo 06 nội dung trên, còn được đánh giá theo 03 nội dung sau đây:

-  Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

2. Về trình tự, thủ tục đánh giá

a)  Đối với Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Bước 1: Cá nhân làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (thực hiện tại Mục I Mẫu 02 kèm theo HD số 3070 của Sở Nội vụ).

- Bước 2: Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan để các thành phần tham gia họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Thành phần dự họp: Toàn thể công chức, nhân viên cơ quan. Thời gian họp trước ngày 28/12/2017 (dự kiến kết hợp cùng ngày họp Chi bộ tổ chức kiểm điểm).

Bước 3: Cấp ủy chi bộ có ý kiến bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại.

Bước 4: Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại bước 2 và bước 3, quyết định đánh giá, phân loại đối với các Phó Chánh thanh tra.

Riêng đối với Chánh Thanh tra tỉnh thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng tham mưu gửi hồ sơ đánh giá về Sở Nội vụ theo quy định.

Bước 5: Chánh Thanh tra thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

b) Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Bước 1: Cá nhân làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (thực hiện tại Mục I Mẫu 02 kèm theo HD số 3070 của Sở Nội vụ, Bảng tổng hợp công việc trong năm 2017, Tiêu chí đánh giá và phân loại công chức năm 2017 kèm theo Quyết định 125/QĐ-TT ngày 11/9/2017). Thời gian hoàn thành trước ngày 14/12/2017.

- Bước 2: Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp phòng để các thành phần tham gia họp đóng góp ý kiến.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả cuộc họp phòng, tập thể Phòng tiến hành bình xét và đề xuất các danh hiệu thi đua, hình thức khen thường đối với tập thể, cá nhân theo quy định.

Các ý kiến tại cuộc họp về đánh giá công chức, nhân viên và kết quả đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. Thời gian họp phòng trước ngày 20/12/2017 (Dự kiến kết hợp với tổ chức họp Tổ đảng)

Các phòng gửi biên bản họp về Văn phòng để tổng hợp chung phục vụ cho cuộc họp đánh giá, phân loại công chức, nhân viên của cơ quan. Thời gian gửi hồ sơ về Văn phòng chậm nhất trong ngày 21/12/2017; Văn phòng tổng hợp kết quả, báo cáo Ban lãnh đạo chậm nhất trong ngày 22/12/2017 (thứ hai).

* Hồ sơ gửi về Văn phòng gồm:

(1) Bảng tổng hợp kết quả công tác của công chức;

(2) Nội dung, tiêu chí và thang điểm đánh giá;

(3) Phiếu đánh giá và phân loại công chức;

(4) Biên bản họp phòng, gồm 02 nội dung cụ thể:  kết quả đề xuất đánh giá, phân loại công chức và đề xuất danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các nhân và tập thể phòng

- Bước 3: Tại cuộc họp toàn thể công chức, nhân viên cơ quan. Thời gian họp trước ngày 25/12/2017 (dự kiến tổ chức cùng ngày với họp kiểm điểm Chi bộ ), Văn phòng trình bày kết quả họp đánh giá công chức của các phòng để các thành phần dự họp tham gia ý kiến bổ sung (nếu có). Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp (giống bước 2 của điểm a).

- Bước 4: Chánh Thanh tra tham khảo ý kiến tại bước 2 và bước 3 để quyết định đánh giá, phân loại công chức, nhân viên;

- Bước 5: Chánh Thanh tra thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, nhân viên theo quy định.
Quang Châu​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP