Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Tuyên truyền, phổ biến và tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật - hành động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2018 Cập nhật: 04-10-2018 09:34
Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật là cơ sở để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; tiền đề để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định pháp luật; hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

​                 Tuyên truyền, phổ biến và tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật là hoạt động cần thiết và nên được khuyến khích thực hiện thường xuyên - đây là bước khởi đầu, là cơ sở để thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; là hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan; hưởng ứng tích cực chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2018).

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, của hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, ngay từ đầu năm, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức của ngành, của cơ quan và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và đã tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

01_chieu.jpg
(Ảnh sưu tầm tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

 

Trong năm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức được 03 đợt tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Cụ thể:

 Đợt một, từ ngày 12/6/2018 đến ngày 13/6/2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra tài chính, ngân sách; xây dựng cơ bản; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng cho 68 công chức, thanh tra viên của ngành thanh tra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai.

Đợt hai, Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 29/6/2018, Thanh tra tỉnh trực tiếp thực hiện tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho 363 cán bộ, công chức và nhân dân tại: Phường Xuân Bình - thị xã Long Khánh, xã Tà Lài - huyện Tân Phú, xã Gia Canh - huyện Định Quán và xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc.

Đợt ba, từ ngày 18/9/2018 đến ngày 22/9/2018, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 400 cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh tại Trường Đại học Đồng Nai.

Tại cơ quan, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 29/01/2018 triển khai công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật cho công chức và nhân viên cơ quan. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên mỗi tháng 02 lần với nội dung pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đất đai và các quy định pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” và hướng tới Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo kế hoạch của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 70/KH-TT ngày 26/9/2018 và phát động công chức và nhân viên trong cơ quan tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do UBND tỉnh phát động và tổ chức, với nội dung là nhận thức và hiểu biết các quy định pháp luật về hình sự theo quy định của Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Luật An toàn thực phẩm và Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, các thí sinh dự thi để đạt được giải thưởng phải vượt qua được 02 vòng thi. Vòng thi cơ sở diễn ra từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/10/2018. Thí sinh vượt qua vòng cơ sở sẽ tham gia vòng thi chung kết vào ngày 21/10/2018 tại Trường Đại học Lạc Hồng Đồng Nai.


02_chieu.jpg
(Ảnh sưu tầm tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

 

Để đăng ký và dự thi, thí sinh truy cập Trang thông tin điện tử tại tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn, vào mục ĐĂNG KÝ THAM GIA để đăng ký tài khoản dự thi (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 tài khoản) bảo đảm chính xác thông tin theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân. Sau khi có tài khoản dự thi, thí sinh vào mục DỰ THI để trả lời các câu hỏi (theo hình thức trắc nghiệm, chọn câu trả lời đúng nhất). Ở vòng thi cơ sở, thí sinh được thi tối đa 3 lần/tuần, kết quả được công nhận là kết quả điểm thi cao nhất trong các lần thi.

 Ban tổ chức sẽ chọn thí sinh có số điểm từ cao xuống thấp theo Thể lệ cuộc thi để tham dự vòng thi chung kết. Tại vòng thi chung kết, thí sinh thi trực tiếp làm bài thi trên máy tính, dự thi một lần duy nhất để quyết định kết quả cuộc thi. Thi sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng quy định tại Thể lệ cuộc thi được  Ban tổ  chức trao thưởng. Đối với công chức và nhân viên Thanh tra tỉnh Đồng Nai, nếu dự thi và vượt qua được vòng thi cơ sở hoặc đạt giải tại cuộc thi, ngoài phần thường của Ban tổ chức giải, người dự thi còn được Chánh Thanh tra tỉnh xem xét tặng giấy khen và cộng điểm thưởng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của năm.


03_chieu.jpg

(Ảnh sưu tầm tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

Tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; khuyến khích động viên công chức và nhân viên trong cơ quan chủ động nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, dự thi tìm hiểu pháp luật. Trong năm, Thanh tra tỉnh còn cử báo cáo viên hỗ trợ tập huấn các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Tân phú; tập huấn các quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Công Thương; tập huấn các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai theo đề nghị của Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Vào đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam, để phục vụ thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan theo kế hoạch đã được Chánh Thanh tra tỉnh ban hành, trong tháng 11/2018, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức triển khai những nội dung cơ bản của Luật Hiến pháp; Luật Tiếp cận thông tin; Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Tố tụng hành chính cho toàn thể công chức và nhân viên cơ quan.

Biến nhận thức thành hành động cụ thể, hướng tới chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2018), toàn thể công chức và nhân viên cơ quan Thanh tra tỉnh tích cực nghiên cứu tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền phổ biến, thực hiện pháp luật với tinh thần và ý thức tự giác cao “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”./. 

                                                                                                                                  Đặng Văn Chiêu

 Phòng Thanh tra Phòng, chống tham  nhũng -Thanh tra tỉnh


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP