Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo Quyết định số 04/QĐ-ĐĐBQH làm việc với UBND huyện Long Thành liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (theo Nghị quyết Cập nhật: 08-10-2018 09:22
Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/9/2018, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành của tỉnh, UBND huyện Long Thành tiến hành khảo sát thực địa 06 xã thực hiện dự án của huyện Long Thành và nghe các Sở ngành báo cáo các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

​        Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (theo Nghị quyết số 38/2017/QH14  ngày 19/6/2017 của Quốc Hội); đánh giá thực trạng đối ​tượng bị thu hồi đất khi triển khai thực hiện dự án; đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong thực hiện dự án.

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 11/9/2018, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 04/QĐ-ĐĐBQH ngày 17/8/2018), Đại  diện Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo các sở ban ngành, UBND huyện Long Thành cùng tiến hành khảo sát thực địa tại 06 xã thực hiện dự án của huyện Long Thành và nghe báo cáo các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau khi khảo sát ngoài thực địa, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm việc với Đại diện UBND tỉnh, UBND huyện Long Thành và đại diện các ban ngành về tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nội dung chính của Sở ngành báo cáo tại buổi làm việc gồm 02 phần:

Phần I: Tình hình thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

I.    Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (theo Nghị quyết số 38/2017/QH14  ngày 19/6/2017 của Quốc Hội)

1. Hệ thống các văn bản của địa phương ban hành nhằm chuẩn bị triển khai thực hiện dự án.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tái định cư cho đối tượng bị thu hồi đất.

3. Công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai tiến độ thực hiện dự án của địa phương từ khi Nghị quyết số 38/2017/QH14  ngày 19/6/2017 của Quốc Hội được ban hành đến 15/8/2018.

II. Đánh giá nội dung chính sách trong các văn bản đã ban hành:

1.  Đánh giá những hạn chế, vướng mắc trong hệ thống văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2.  Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

Phần II: Kết quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tái định cư cho đối tượng bị thu hồi đất khi thực hiện dự án.

1.    Việc thực thi pháp luật về tái định cư cho đối tượng bị thu hồi đất khi thực hiện dự án.

2.    Công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt báo cáo  nghiên cứu khả thi của dự án.

3.    Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện.

4.    Công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch về tái định cư cho đối tượng bị thu hồi đất khi thực hiện dự án.

5.    Chính sách về triển khai bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư cho đối tượng bị thu hồi đất khi thực hiện dự án.

6.    Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện dự án.

Đồng thời cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe các ban ngành báo cáo những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nêu ra bài học kinh nghiệm và có những kiến nghị, đề xuất, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi khảo sát.

 

doangiamsat_Lthanh1.jpg 
 
 Đoàn Giám sát làm việc tại UBND huện Long Thành
giamsatthucdia_longthanh.jpg

                                Đoàn Giám sát ngoài thực địa.

Lâm Thị Mỹ Hạnh

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP