Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cập nhật: 10-10-2018 09:46
Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2018.

​            Dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong 9 tháng năm 2018, công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN đã đạt một số kết quả như: Các cuộc thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành đã triển khai đảm bảo số lượng đúng theo kế hoạch; công tác tiếp công dân có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả tiếp công dân từng bước được nâng lên, kể cả ở cấp cơ sở; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; trong quá trình giải quyết đã có sự kết hợp vận động, thuyết phục và giải thích chính sách pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại của công dân; qua đó một số trường hợp người dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại; công tác PCTN và các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác thi đua, khen thưởng, công khai minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập,… nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Một số kết quả điển hình trong 9 tháng năm 2018 như sau:

            - Đối với công tác thanh tra: Ngành thanh tra đã triển khai 74 đoàn tại 111 đơn vị trên các lĩnh vực (Đã kết thúc thanh tra 58 đoàn (ban hành kết luận 46 đoàn). Qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm và kiến nghị thu hồi là 2.663,91 triệu đồng; đã nộp vào ngân sách 2.368,85 triệu đồng (đạt 88,9%); đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

- Công tác theo dõi xử lý sau thanh tra: Tiếp tục theo dõi kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đối với Đoàn thanh tra toàn diện về việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả, trong 9 tháng năm 2018 đã thu hồi nộp vào NSNN là 1.777,46 triệu đồng; tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền 29.377,40 triệu đồng.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.817 đơn; trong đó, kỳ trước chuyển sang 79 đơn; đơn nhận mới trong kỳ là 5.738 đơn (tăng 1.213 đơn, tương đương tăng 27% so với cùng kỳ năm trước). Cơ quan nhà nước cấp đã thụ lý 613 đơn (575 khiếu nại, 38 tố cáo); đã giải quyết 451 đơn (424 khiếu nại, 27 tố cáo)/613 đơn, đạt tỷ lệ 74%. Còn 162 đơn (151 khiếu nại, 11 tố cáo) đang được xem xét, giải quyết; trong đó có 40 đơn khiếu nại đã có báo cáo xác minh. Đã thực hiện thi hành 322 quyết định/327 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

- Các vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài: Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 10433/KH-UBND ngày 02/12/2013 để phân công các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát tham mưu xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 03 vụ việc đang tiếp tục xử lý

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 07/02/2018 về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018, trong đó đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác PCTN, lãng phí.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 11077/UBND-NC ngày 27/10/2017 chỉ đạo triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 4325/BC-UBND về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

- Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thông qua hoạt động của cơ quan thanh tra; trong kỳ qua công tác thanh tra đã phát hiện các hành vi vi phạm có liên quan đến tham nhũng, cơ quan thanh tra các cấp đã chuyển hồ sơ 01 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật, cụ thể: Qua công tác thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi nguồn ngân sách và các khoản thu, nộp, thanh toán liên quan đến BHXH, BHYT tại Trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Đnh Quán; Thanh tra huyện đã phát hiện dấu hiệu tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015. UBND huyện Định Quán đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 13/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ban hành quyết định khởi tố vụ án.

                                                                              Hồ Thị Thu

                                                                                    Phòng Thanh tra PCTN


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP