Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Cập nhật: 26-10-2018 01:58
Căn cứ quy định về công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh tra năm 2010, Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công bố Kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

​          Thực hiện Quyết định thanh tra số 136/QĐ-TT ngày 10/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 10/9/2018, Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 136/QĐ-TT ngày 10/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 16/10/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 75/KL-TT về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quy định về công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh tra năm 2010.

Vào lúc 8 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2018 (thứ Sáu), tại Sở Giáo dục và Đào tạo, tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 75/KL-TT ngày 16/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh, thành phần tham dự họp công bố kết luận thanh tra gồm có: Ông Trịnh Ngọc Quỳnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra; Bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến nội dung kết luận thanh tra.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi công bố kết luận thanh tra:

GDDT_TTTN1.jpg

Bà Nguyễn Bảo Thuận - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 75/KL-TT ngày 16/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai

GDDT_TTTN2.jpg
Bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra

GDDT_TTTN3.jpg
Ông Trịnh Ngọc Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi

công bố kết luận thanh tra

 

Bảo Thuận

Phòng Thanh tra PCTN -Thanh tra tỉnh


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP