Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Kiểm tra trách nhiệm tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Cập nhật: 06-12-2018 09:31
Công khai chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật là nguyên tắc cơ bản trong công tác phòng, chống tham nhũng, là cơ sở bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát của cán bộ, công chức và nhân dân

​          Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 31/KH-TT ngày 02/3/2018 của ChánhThanh tra tỉnh về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018, ngày 29/11/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-TT thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về trách nhiệm của các phòng trong việc tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2018. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Văn phòng, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh trong 02 ngày làm việc từ ngày 05-06/12/2018 với các nội dung:

 Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước; công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ; công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan.

 Đây là hoạt động kiểm tra định kỳ được Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện hàng năm. Thông qua công tác tự kiểm tra, giúp Chánh Thanh tra tỉnh kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, những sơ hở bất cập trong tổ chức thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh các biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định pháp luật về công khai, minh bạch và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát của cán bộ, công chức và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền./.

Văn Chiêu

 Phòng Thanh tra PCTN


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP