Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Nghị quyết năm 2019 của Chi bộ Thanh tra tỉnh Cập nhật: 23-01-2019 10:13
Nghị quyết năm 2019.

​             Chi uỷ Thanh tra tỉnh ban hành Nghị quyết năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

1.  Về Công tác xây dựng đảng

- Kịp thời thông tin tình hình thời sự chính trị và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên định kỳ và theo hướng dẫn của cấp trên.

- Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (100%) đến toàn thể Đảng viên. Tỉ lệ đảng viên tham dự đạt từ 96% trở lên.

- Phấn đấu năm 2019, Chi bộ Thanh tra tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp đảng viên mới: hoàn thành 100% theo chỉ tiêu đăng ký (kết nạp 01 đảng viên);

- Thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ và hoạt động công đoàn. Phấn đấu tổ chức công đoàn năm 2019 đạt danh hiệu Công đoàn vững manh. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

- Xây dựng chương trình làm việc năm 2019 của Cấp uỷ Thanh tra tỉnh.

- Sinh hoạt chi bộ đúng quy định của Điều lệ Đảng; đăng ký và thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

2.  Về  Công tác học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- 100% đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký nêu gương và là tấm gương tốt trở lên, 50% trở lên đảng viên là tấm gương tiêu biểu, xuất sắc.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện tốt Kế hoạch số 80-KH/ĐUK  ngày 05/01/2019 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3.  Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

-  Công tác thanh tra: phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật những cá nhân, tập thể sai phạm;

- Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư: Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, phấn đấu hoàn thành giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt từ 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên 80%. 100% các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, đông người: tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch 237-KH/TU của Tỉnh uỷ.

- Công tác phòng, chống tham nhũng: phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trong nội bộ cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý sau thanh tra: Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra. Không để xảy ra việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4.   Công tác Cải cách hành chính: Xây dựng các Kế hoạch về Cải cách hành chính của cơ quan, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phấn đấu duy trì các thứ hạng cao đã đạt được. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

 Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ của ngành Thanh tra. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Cụm X TTCP hoặc UBND tỉnh tổ chức. Thực hiện sơ, tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

Chi tiết theo file đính kèm: 09-CB.pdf09-CB.pdfIn nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP