Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Triển khai cuộc vận động tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Nai lần thứ III, năm 2022 Cập nhật: 16-06-2022 07:19
Vận động tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Nai lần thứ III, năm 2022

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2022, là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Giải. Giải thưởng trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí... được đăng, phát trên các cơ quan báo chí chính thống Trung ương và địa phương với các loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...).

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển lý luận về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn trong việc viết, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Chi bộ, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã triển khai cuộc vận động tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2022 đến từng Tổ đảng, Tổ công đoàn cơ quan để vận động tất cả đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh tham gia viết bài về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh như thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng.

 

Bảo Thuận - CĐCS Thanh tra tỉnh


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP