Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Thành lập trang facebook “Dân vận Đồng Nai”. Cập nhật: 14-07-2022 03:01
Thành lập trang facebook “Dân vận Đồng Nai”, có tên miền truy cập: https://www.facebook.com/Danvandongnai.

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới; những vấn đề mà nhân dân quan tâm; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” nhằm khích lệ và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước trong quần chúng nhân dân, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy thành lập trang Fanpage facebook có địa chỉ Internet với tên miền truy cập: https://www.facebook.com/Danvandongnai. Địa chỉ tìm kiếm trên mạng xã hội facebook là “Dân vận Đồng Nai”.

Nội dung đăng tải, chia sẻ trên trang facebook “Dân vận Đồng Nai” gồm các thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nhân dân; tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình tôn giáo, dân tộc, dân chủ kích động nhân dân làm trái pháp luật; thông tin các nội dung về công tác dân vận chính quyền, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; chia sẻ, giới thiệu các mô hình công tác dân vận có hiệu quả thiết thực, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở đơn vị, địa phương; Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, vướng mắc liên quan công tác dân vận của tỉnh.

Qua mục đích, ý nghĩa của việc thành lập trang facebook “Dân vận Đồng Nai”, cấp ủy, Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã triển khai, phát động đến công chức, đoàn viên công đoàn trong cơ quan Thanh tra tỉnh tham gia cộng tác viên để viết tin, bài về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các gương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, những vấn đề mà nhân dân quan tâm,….

Bảo Thuận - CĐCS Thanh tra tỉnh​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP