Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn Đơn đề ngày 07/8/2023 của ông Trương Minh Tiến - địa chỉ số 14/8, tổ 14A, khu phố 2 phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cập nhật: 27-10-2023 09:24
Ngày 10/10/2023, Ban Tiếp công dân tỉnh có Văn bản số 537/BTCD-XTDXLĐ về việc hướng dẫn Đơn đề ngày 07/8/2023 của ông Trương Minh Tiến, đia chỉ số 14/8, tổ 14A, khu phố 2 phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ban Tiếp công dân tỉnh nhận được Đơn đề ngày 07/8/2023 của của ông Trương Minh Tiến, đia chỉ số 14/8, tổ 14A, khu phố 2 phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Nguồn đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến theo Văn bản số 1770-CV/BNCTU ngày 22/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh xử lý). Nội dung đơn: trình bày, khiếu nại UBND thành phố Biên Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa trong việc xét tái định cho gia đình ông Tiến.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy nội dung đơn khiếu nại của Trương Minh Tiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và có Văn bản số 537/BTCD-TDXLĐ ngày 10/10/2023 hướng dẫn ông Tiến như sau:

Đối với nội dung khiếu nại UBND thành phố Biên Hòa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011; đối với nội dung khiếu nại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Trung tâm Phát triến quỹ đât thành phố Biên Hòa theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Trường hợp ông Tiến có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan, đơn vị nêu trên là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông, đề nghị ông Tiến nghiên cứu thấm quyền giải quyết khiếu nại trên, viết tách đơn khiếu nại gửi đến đúng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại (thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kế từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011) hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính (thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015).

Căn cứ Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/1020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn ông Trương Minh Tiến biết đế thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định pháp luật.

Mai Văn Điệp - Phòng Nghiệp vụ 2


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP