Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
UBND tỉnh đối thoại với công dân, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cập nhật: 27-10-2023 09:29
Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/9/2023, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh đối thoại với công dân, ngụ tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, khiếu nại, không đồng ý quyết định của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch về việc giải quyết đơn khiếu nại, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công dân (theo Văn bản uỷ quyền đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021).

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/9/2023 tại Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan đã có buổi đối thoại với ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà, địa chỉ: Số 314/2D1, đường Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại, ý kiến trao đổi của các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh - chủ trì buổi đối thoại kết luận: Thống nhất Báo cáo số 181/BC-TT ngày 20/9/2023 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà.

- Đối với nội dung khiếu nại, yêu cầu bồi thường về đất nông nghiệp theo giá thị trường với đơn giá 5.400.000 đồng/m2: Căn cứ khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án, ngày 21/12/2022, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 5525/QĐ-UBND về việc bồi thường diện tích 1.862m2 đất nông nghiệp vị trí 1 (từ mốc lộ giới đến hết mét thứ 50) đường Hà Huy Tập, với đơn giá 1.659.000 đồng/m2, diện tích 317,7 m2, đất nông nghiệp vị trí 1 (từ sau mét thứ 50 đến mét thứ 100) đường Hà Huy Tập, với đơn giá 1.327.000 đồng/m2 cho ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà để thực hiện Dự án là đúng quy định pháp luật.

Việc ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà khiếu nại, yêu cầu bồi thường về đất nông nghiệp theo giá thị trường với đơn giá 5.400.000 đồng/m2, là không có cơ sở xem xét.

- Đối với nội dung khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhà ở theo đơn giá tại thời điểm năm 2022 - 2023: Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi một số Phụ lục Đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của toà án, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc bồi thường diện tích 71,28m2 nhà C4H1 với đơn giá 3.490.000 đồng/m2; diện tích 539,23m2 nhà C4H2 với đơn giá 3.140.000 đồng/m2; diện tích 20,40m2 nhà C4H3 với đơn giá 2.791.000 đồng/m2 cho ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà là đúng quy định pháp luật.

Việc ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhà ở theo đơn giá tại thời điểm năm 2022 – 2023, là không có cơ sở xem xét.

Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc giải quyết không công nhận các nội dung khiếu nại nêu trên của ông Phạm Duy Quốc và bà Hồ Thị Hải Hà là đúng quy định pháp luật.

          Hình ảnh tại buổi đối thoại:

 

Quang cảnh tại buổi đối thoại

 

 

Công dân khiếu nại

 

Nguyễn Anh Dũng - Phòng Nghiệp vụ 1


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP