Liên kết website
 

 HÌNH LIÊN KẾT

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cập nhật: 18-06-2024 10:45
Ngày 04/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 04/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam, học tập, sinh sống tại Đồng Nai, từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi (tính đến năm được phát hiện, tôn vinh) đạt giải thưởng uy tín, tiêu biểu qua các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Phạm vi áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Một số nhiệm vụ và giải pháp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ:

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc cho các tài năng trẻ.

Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về điển hình tài năng trẻ và các hoạt động tài năng trẻ; xây dựng, biên tập các ấn phẩm truyền thông số, phát hành các tài liệu sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, chi đội...

Mở các chuyên mục, chuyên đề, diễn đàn về tài năng trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, các mô hình hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về tài năng trẻ để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Thứ hai, phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ.

Tố chức các sân chơi học thuật, năng khiếu, tài năng trên từng lĩnh vực để thanh niên có môi trường bộc lộ tài năng.

Tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo cho thanh thiếu nhi, phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực. Chú trọng phát hiện tài năng trẻ là: Lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, lực lượng vũ trang... ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc triển khai, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi năng khiếu, tài năng.

Khuyến khích tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức, địa phương để phát hiện, ươm mầm và phát triển tài năng trong thanh thiếu nhi. Chú trọng tôn vinh tài năng trẻ trên lĩnh vực khởi nghiệp.

Tổ chức các lớp năng khiếu, hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của hệ thống Nhà văn hóa, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các cấp, các trường năng khiếu; liên kết, kết nối với các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở giáo dục, trung tâm thông tin - thư viện nhằm phát hiện, ươm mầm và bồi dưỡng thanh thiếu nhi có năng khiếu phát triển tài năng.

Hàng năm, tổ chức tuyên dương đoàn viên, thanh thiếu nhi tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ.

Tổ chức các hoạt động bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến cho tài năng trẻ thông qua việc tổ chức về nguồn, tham quan các địa danh văn hóa, lịch sử của địa phương, đất nước; tham gia hoạt động hướng về biên giới, hải đảo.

Lựa chọn các tấm gương tài năng trẻ tiêu biểu, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn đại biểu tài năng trẻ thăm quan và thực hiện các hoạt động tình nghĩa, từ thiện tại các di tích lịch sử, biên giới, hải đảo.

Tổ chức các hoạt động tập huấn, hội trại, diễn đàn giữa các nhà khoa học uy tín với các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các kết quả nghiên cứu, gợi mở ý tưởng và liên kết, hợp tác nghiên cứu. Hỗ trợ kết nối các sản phẩm, công nghệ do thanh niên nghiên cứu, phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế thanh niên địa phương, sản phẩm OCOP thanh niên.

Tổ chức hỗ trợ cho tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ là người dân tộc thiểu số, thanh thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa được học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các chính sách đối với tài năng trẻ. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chuyên sâu liên quan tới chính sách về tài năng trẻ.

Thứ tư, Tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hướng dẫn và vận hành mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương; cập nhật, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu về tài năng trẻ của tỉnh, kết nối với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát huy tài năng trẻ.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp tài năng trẻ như: Câu lạc bộ, diễn đàn theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn... nhằm kết nối, phát huy các tài năng trẻ.

Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu tài năng trẻ trong và ngoài tỉnh; thu hút, tạo điều kiện cho tài năng trẻ tham gia vào các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ do các sở, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và địa phương tổ chức.

Vận động, khuyến khích tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học tham gia các diễn đàn, khóa bồi dưỡng để hổ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ.

Vận động, khuyến khích tài năng trẻ tham gia các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đảm nhận, hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất, các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Vận động, khuyến khích tài năng trẻ tham gia các hoạt động truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi Việt Nam gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Nai”.

Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND các cấp với thanh niên, trong đó có đối tượng tài năng trẻ, nhằm trao đổi, thông tin, tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của tài năng trẻ.

Tổ chức các diễn đàn chuyên sâu để các tài năng trẻ trên các lĩnh vực phát huy trí tuệ và thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề lớn của địa phương, đơn vị.

Tạo điều kiện, hỗ trợ các tài năng trẻ chủ trì đảm nhận thực hiện các công trình, các đề tài, dự án phát triển của ngành, địa phương.

Tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn kế tiếp; tuyên dương các tài năng trẻ, các địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Định kỳ tổ chức Liên hoan Tài năng trẻ tỉnh Đồng Nai (05 năm 02 lần) nhằm đánh giá kết quả và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ về công tác tài năng trẻ; tuyên dương các tài năng trẻ, các cơ quan, địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã triển khai đến công chức, nhân viên cơ quan biết và tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Nguyễn Bảo Thuận - Thanh tra tỉnh


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP