Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Xây dựng lực lượng

 
V/V thi nâng ngạch TTVC Cập nhật: 23-02-2017 01:16
Ngày 15/02/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 01/TTCP-HĐTTTVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Đảng, V.I.Lênin đã rất quan tâm đến công tác cán bộ. Người cho mở trường đào tạo cán bộ và trực tiếp giảng dạy ở các trường, lớp đó. Chính đội ngũ cán bộ được đào tạo đó đã làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Trong tác phẩm: “Những nhiệm vụ bức thiết của phong trào chúng ta” (tháng 11/1900), V.I.Lênin viết: trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong dù có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào.

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng.

Xuất phát từ quan điểm đó, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Ngay trong thời gian chuẩn bị thành lập Đảng, Người đã đặt công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ lên hàng đầu; tập hợp những thanh niên yêu nước, mở các lớp huấn luyện để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng do Người vạch ra. Người đã biên soạn tài liệu và trực tiếp tham gia giảng dạy. Những cán bộ do Người đào tạo sau này đã trở thành những cán bộ chủ chốt lãnh đạo phong trào cách mạng ở nước ta.

      Trong đó việc củng cố, nâng ngạch cho đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Ngày 15/02/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 01/TTCP-HĐTTTVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016​.

        Chi tiết theo nội dung đính kèm.:01-TTCP.pdf01-TTCP.pdf


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP