Liên kết website
Lượt truy cập
 

 Nhiều chuyên mục

 
Về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 20... (05/10/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 150/QĐ-TT ngày 06/9/2022 về cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2022. Xem tiếp...
Về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 20... (05/10/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 151/QĐ-TT ngày 06/9/2022 về cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2022. Xem tiếp...
V/v tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch thanh tra viên K13 - 2022 theo hình thức tr... (05/10/2022)
V/v tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch thanh tra viên K13 - 2022 theo hình thức trực tuyến (online). Xem tiếp...
V/v tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K14 - 2022 (học tậ... (05/10/2022)
tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K14 - 2022 (học tập trung). Xem tiếp...
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức Trần Nam Trung. (05/10/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 164/QĐ-TT ngày 03/10/2022 về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức. Xem tiếp...
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức Trần Thị Hồng Lam. (05/10/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 165/QĐ-TT ngày 03/10/2022 về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức. Xem tiếp...
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức Trần Văn Thiệu. (05/10/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 166/QĐ-TT ngày 03/10/2022 về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức. Xem tiếp...
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (05/10/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 167/QĐ-TT ngày 03/10/2022 về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức. Xem tiếp...
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (22/09/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 148/QĐ-TT ngày 05/9/2022 về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức. Xem tiếp...
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (22/09/2022)
Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/9/2022 về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức. Xem tiếp...

     Tin cũ hơn
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP