Liên kết website
Lượt truy cập
 

 Nhiều chuyên mục

 
Phân bổ biên chế công chức, hợp đồng lao động (17/01/2017) (17/01/2017)
Nam 2017 Xem tiếp...
Quyết định tăng lương thường xuyên cho CBCC (23/2/2018) (23/02/2018)
Tăng lương thường xuyên Xem tiếp...
Quyết định tăng lương do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (... (19/03/2018)
Tăng lương trước hạn Xem tiếp...
V/v Phân bổ biên chế, số người làm việc và hợp đồng LĐ trong các cơ quan (12/01/2018)
Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 102/QĐ-UBND Xem tiếp...
Kế hoạch đào tạo năm 2017 (21/04/2017)
Năm 2017 Xem tiếp...
V/V thi nâng ngạch TTVC (23/02/2017)
Ngày 15/02/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 01/TTCP-HĐTTTVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 Xem tiếp...
Quyết định khen thưởng giấy khen năm 2016 (27/12/2016)
Ngày 26/12/2016, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định Khen thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 Xem tiếp...
Quyêt định Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016 (27/12/2016)
Ngày 26/12/2016, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định số 144/QĐ-TT về việc Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016 Xem tiếp...
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến (27/12/2016)
Ngày 26/12/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 145/QĐ-TT về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016 Xem tiếp...
Cử cán bộ, công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN CVC (09/08/2016)
Công tác xây dựng ngành Xem tiếp...

     Tin cũ hơn
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP