Liên kết website
Lượt truy cập
 
 

 Hướng dẫn nghiệp vụ

 
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh ...
Đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Triển khai thực hiện thông tư số 01,02/2014/TT-CP
Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
 

 Tin trong ngành

 
Nhằm định hướng công tác thanh tra 2018, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Đồng Nai ….” Xem tiếp...
Hội nghị Giao ban khối huyện Quý I/2017
MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOAN...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH...
Kế hoạch CCHC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢN CAM KẾT GIỮA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỚI PHÒN...
CHIẾN KHU Đ - MỘT ĐỊA DANH LỊCH SỬ, VĂN HÓA ĐỒNG NAI
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ CHỒNG CHÉO, GIÁM SÁT, T...
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 2197/CTR-TTCP NGÀY 24/8/2016 CỦA T...
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 2...
 

 Công tác thanh tra

 
Thực hiện Công văn số 8697/UBND-CNN ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/2008/CT-TTG NGÀY 20/11/2008...
KẾT QUẢ XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH ...
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2016
Quyết định thanh tra tại huyện Long Thành
Quyết định thanh tra tại huyện Vĩnh Cửu
Quyết định thanh tra tại Trung tâm Quỹ đất tỉnh
Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2016
Kế hoạch Thanh tra năm 2017
KẾT LUẬN THANH TRA
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Nhằm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem tiếp...
Báo cáo việc sử dụng tài sản công; tặng quà, nhận quà tặng không đúng qu...
Mỗi năm hối lộ khoảng 2.000 tỷ USD
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
Đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng...
Kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng đến hết năm 2...
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến hết năm 2015 của Thanh tra tỉnh.
Kết quả kê khai tài sản, thu nhập 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và kế hoạch th...
Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 06/02/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương t...
 

 Xây dựng lực lượng

 
V/v tăng lương trước hạn năm 2017
V?V thi nâng ngạch TTVC
Quyết định khen thưởng giấy khen năm 2016
Quyêt định Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến
Cử cán bộ, công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN CVC
Quyết định tăng lương
Quyết định cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng TTKNTC II
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Chiều ngày 30/6/2016, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn và giải thể Chi đoàn Thanh tra tỉnh. Xem tiếp...
Lễ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ Thanh Tra tỉnh
Chi đoàn Thanh tra tỉnh và Chi đoàn Ban Thi đua khen thưởng tổ chức về nguồ...
Thanh tra tỉnh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng gi...
Tham gia hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ban hành quy chế làm việc
Tuyên dương con em CBCC học giỏi, sống tốt Thanh tra tỉnh
Kế hoạch tự kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra tỉnh năm 2014
Lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh
Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn viên chức tỉnh
 

 Thông tin báo cáo

 
Kế hoạch Tổng kết 06 năm Luật Thanh tra
Người phát ngôn Thanh tra tỉnh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12
Góp ý Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
tài liệu phục vụ hội nghị Tổng kết
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác...
Danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng năm 2016 của Ngành Thanh tra
Tài liệu phục vụ Tổng kết ngành Thanh Tra
Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở năm 2016
 

 Thông báo

 
 

 Văn bản mới

 
 

 Thủ tục mới

 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Cao Văn Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3822550; Fax: 061.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP