Liên kết website
Lượt truy cập
 
 

 Hướng dẫn nghiệp vụ

 
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh ...
Đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Triển khai thực hiện thông tư số 01,02/2014/TT-CP
Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
 

 Tin trong ngành

 
Ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Hội nghị được diễn ra tại điểm cầu Trung tâm (Trụ sở Thanh tra Chính phủ) và các điểm cầu vệ tinh (tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Xem tiếp...
HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỤM THANH TRA CÁC ...
Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra
Hội nghị Giao ban khối huyện Quý I/2017
MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOAN...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH...
Kế hoạch CCHC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢN CAM KẾT GIỮA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỚI PHÒN...
CHIẾN KHU Đ - MỘT ĐỊA DANH LỊCH SỬ, VĂN HÓA ĐỒNG NAI
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ CHỒNG CHÉO, GIÁM SÁT, T...
 

 Công tác thanh tra

 
Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết, phán ánh, kiến nghị của bà Lại Thị Doàn cùng các cá nhân có liên quan đến việc tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cụ khi thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, Xem tiếp...
Công bố kết luận Thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Cửu
THỰC TRẠNG XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TOÁN TR...
CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG TRÊN...
MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/2008/CT-TTG NGÀY 20/11/2008...
KẾT QUẢ XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH ...
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2016
Quyết định thanh tra tại huyện Long Thành
Quyết định thanh tra tại huyện Vĩnh Cửu
Quyết định thanh tra tại Trung tâm Quỹ đất tỉnh
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyế...
Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 th...
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN năm 2016 và triển khai...
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về...
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành độ...
Báo cáo việc sử dụng tài sản công; tặng quà, nhận quà tặng không đúng qu...
Mỗi năm hối lộ khoảng 2.000 tỷ USD
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
Đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng...
 

 Xây dựng lực lượng

 
V/V thi nâng ngạch TTVC
Quyết định khen thưởng giấy khen năm 2016
Quyêt định Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến
Cử cán bộ, công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN CVC
Quyết định tăng lương
Quyết định cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng TTKNTC II
Quyết định cử công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Chiều ngày 30/6/2016, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn và giải thể Chi đoàn Thanh tra tỉnh. Xem tiếp...
Lễ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ Thanh Tra tỉnh
Chi đoàn Thanh tra tỉnh và Chi đoàn Ban Thi đua khen thưởng tổ chức về nguồ...
Thanh tra tỉnh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng gi...
Tham gia hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ban hành quy chế làm việc
Tuyên dương con em CBCC học giỏi, sống tốt Thanh tra tỉnh
Kế hoạch tự kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra tỉnh năm 2014
Lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh
Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn viên chức tỉnh
 

 Thông tin báo cáo

 
Công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện n...
Triển khai chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA
Kế hoạch Tổng kết 06 năm Luật Thanh tra
Người phát ngôn Thanh tra tỉnh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12
Góp ý Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
tài liệu phục vụ hội nghị Tổng kết
 

 Thông báo

 
 

 Văn bản mới

 
 

 Thủ tục mới

 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Cao Văn Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3822550; Fax: 061.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP