Liên kết website
Lượt truy cập
 
 

 Hướng dẫn nghiệp vụ

 
Với mục tiêu rút ngắn thời gian kiểm tra điều kiện thụ lý đơn đơn tố cáo và giải quyết vụ việc tố cáo tiếp, không vi phạm quy định Luật tố cáo, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tôi đã đề ra ý tưởng và tiến hành xây dựng Quy trình kiểm tra điều kiệ n thụ lý và giải quyết tố cáo tiếp. Quy trình này quy định chi tiết, rõ ràng nội dung các bước thực hiện (Quyết định số 96/QĐ-TT ngày 08/8/2016 về việc ban hành Quy trình giải quyết tố cáo). Xem tiếp...
Triển khai thực hiện nghị quyết sô 96/2017/NQ-HĐND
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành độ...
Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh ...
 

 Tin trong ngành

 
Triển khai Luật Du lịch; Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL; Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem tiếp...
Kết quả bổ nhiệm Thanh tra viên (tháng 3) của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô h...
Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Công đoàn cơ sở năm 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚ...
Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh ...
Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH T...
Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển k...
Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, nhân viên của Thanh tra tỉnh năm ...
Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra của Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Na...
 

 Công tác thanh tra

 
Căn cứ văn bản số 3780/UBND-NC ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018 Xem tiếp...
Cụm thi đua số X của Thanh tra Chính phủ ký giao ước thi đua năm 2018
Công bố kết luận thanh tra đoàn thanh tra các dự án Chương trình Nông thôn ...
Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
Kết luận Thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án và kin...
Thông báo kết luận Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại khu bảo tồn th...
Hội nghị Giao ban công tác thanh tra, tiếp công dân khối huyện Quý III/2017
Đoàn công tác Bộ Tài nguyên – Môi trường làm việc với Thanh tra tỉnh liên q...
Xây dựng dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của...
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Đo lường tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là một nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thông qua đó, đánh giá được hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời đánh giá được những khâu, những điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện giúp việc xác định nội dung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và quốc gia về công tác PCTN năm 2016. Xem tiếp...
Mời họp đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh năm 2017
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về...
Tình hình công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của côn...
Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyế...
Hội nghị Tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyế...
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyế...
Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 th...
 

 Xây dựng lực lượng

 
Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 102/QĐ-UBND Xem tiếp...
Kế hoạch đào tạo năm 2017
V/V thi nâng ngạch TTVC
Quyết định khen thưởng giấy khen năm 2016
Quyêt định Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến
Cử cán bộ, công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN CVC
Quyết định tăng lương
Quyết định cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng TTKNTC II
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Lễ Trưởng thành đoàn và giải thể Chi đoàn Thanh tra tỉnh
Lễ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ Thanh Tra tỉnh
Chi đoàn Thanh tra tỉnh và Chi đoàn Ban Thi đua khen thưởng tổ chức về nguồ...
Thanh tra tỉnh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng gi...
Tham gia hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ban hành quy chế làm việc
Tuyên dương con em CBCC học giỏi, sống tốt Thanh tra tỉnh
Kế hoạch tự kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra tỉnh năm 2014
Lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh
 

 Thông tin báo cáo

 
Báo cáo công tác thanh tra; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và...
Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2017.
Tài liệu Tổng kết công tác năm 2017
báo cáo kết quả xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có sai phạ...
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhâ...
Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việ...
Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại c...
Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2017 ...
Kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 201...
 

 Thông báo

 
 

 Văn bản mới

 
 

 Thủ tục mới

 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Cao Văn Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3822550; Fax: 061.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP