Liên kết website
Lượt truy cập
 
 

 Hướng dẫn nghiệp vụ

 
Với mục tiêu rút ngắn thời gian kiểm tra điều kiện thụ lý đơn đơn tố cáo và giải quyết vụ việc tố cáo tiếp, không vi phạm quy định Luật tố cáo, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tôi đã đề ra ý tưởng và tiến hành xây dựng Quy trình kiểm tra điều kiệ n thụ lý và giải quyết tố cáo tiếp. Quy trình này quy định chi tiết, rõ ràng nội dung các bước thực hiện (Quyết định số 96/QĐ-TT ngày 08/8/2016 về việc ban hành Quy trình giải quyết tố cáo). Xem tiếp...
Triển khai thực hiện nghị quyết sô 96/2017/NQ-HĐND
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành độ...
Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh ...
 

 Tin trong ngành

 
Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-LĐLĐ ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ về tập huấn chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2018; Kế hoạch số 205/KH-CĐVC ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X và tiếp tục tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trực thuộc CĐVC tỉnh. Xem tiếp...
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai ...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2018 của Cụm Thi đua ...
Tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạ...
Kết quả bổ nhiệm Thanh tra viên (tháng 3) của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô h...
 

 Công tác thanh tra

 
Thanh tra trách nhiệm tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo kết quả việc kiểm tra thực hiện kết luận Thanh tra đoàn Thanh tra C...
thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, ti...
về việc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại UBND huyệ...
về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn t...
về việc thanh tra toàn diện dự án Khu nhà tập thể Sở Công nghiệp (khu tập t...
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành độ...
Tài liệu phục vụ tìm hiểu, vận dụng và giám sát thực thi Công ước chống tra...
Cụm thi đua số X của Thanh tra Chính phủ ký giao ước thi đua năm 2018
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Kế hoạch phòng chống tham nhũng tham nhũng năm 2017 (14/02/2017)
Quyết định công bố công khai dự toán năm 2016 và dự toán bổ sung năm 2017 (...
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dụ toán ngân...
Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2017(31/12/2...
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Thanh ...
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2017
Những giải pháp triển khai Bộ chỉ số và đánh giá công tác phòng, chống tham...
Mời họp đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh năm 2017
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về...
 

 Xây dựng lực lượng

 
Nâng lương thường xuyên đối với ông Phan Tiến Quân
Nâng phụ cấp thâm niên nghề Tháng 8
Nâng phụ cấp thâm niên nghề
Phân bổ biên chế công chức, hợp đồng lao động (17/01/2017)
Quyết định tăng lương thường xuyên cho CBCC (23/2/2018)
Quyết định tăng lương do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (...
V/v Phân bổ biên chế, số người làm việc và hợp đồng LĐ trong các cơ quan
Kế hoạch đào tạo năm 2017
V/V thi nâng ngạch TTVC
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Thực hiện văn bản số 67/LĐLĐ ngày 05/9/2018 v/v Hưởng ứng tham gia Hội thi tìm hiểu về giá trị Văn hóa – Lịch sử Đồng Nai năm 2018; Xem tiếp...
Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ Trưởng thành đoàn và giải thể Chi đoàn Thanh tra tỉnh
Lễ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ Thanh Tra tỉnh
Chi đoàn Thanh tra tỉnh và Chi đoàn Ban Thi đua khen thưởng tổ chức về nguồ...
Thanh tra tỉnh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng gi...
Tham gia hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ban hành quy chế làm việc
Tuyên dương con em CBCC học giỏi, sống tốt Thanh tra tỉnh
Kế hoạch tự kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra tỉnh năm 2014
 

 Thông tin báo cáo

 
Bà Nguyễn Thị Định, ngụ tại số 65 tổ 10, ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiếu nại không đồng ý Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu giải quyết khiếu nại lần đầu của ông, bà khiếu nại Quyết định số 7183/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Oanh để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng điểm dân cư số 6 tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu Xem tiếp...
Tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm công chức công vụ
Triển khai Luật Tố cáo năm 2018
Hội nghị phổ biến chính sách giá điện cho người thuê nhà; Hướng dẫn sử dụng...
Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại công dân
Đề cương Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra (KLTT) ...
PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệ...
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệ...
Rà soát báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã h...
 

 Thông báo

 
 

 Văn bản mới

 
 

 Thủ tục mới

 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP