Liên kết website
Lượt truy cập
 
 

 Hướng dẫn nghiệp vụ

 
Với mục tiêu rút ngắn thời gian kiểm tra điều kiện thụ lý đơn đơn tố cáo và giải quyết vụ việc tố cáo tiếp, không vi phạm quy định Luật tố cáo, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tôi đã đề ra ý tưởng và tiến hành xây dựng Quy trình kiểm tra điều kiệ n thụ lý và giải quyết tố cáo tiếp. Quy trình này quy định chi tiết, rõ ràng nội dung các bước thực hiện (Quyết định số 96/QĐ-TT ngày 08/8/2016 về việc ban hành Quy trình giải quyết tố cáo). Xem tiếp...
Triển khai thực hiện nghị quyết sô 96/2017/NQ-HĐND
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành độ...
Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh ...
 

 Tin trong ngành

 
Ngày 26/6/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở xã Suối Cao , huyện Xuân Lộc Xem tiếp...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CH...
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2018 của Cụm Thi đua ...
Tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạ...
Kết quả bổ nhiệm Thanh tra viên (tháng 3) của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô h...
Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Công đoàn cơ sở năm 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚ...
 

 Công tác thanh tra

 
thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, ti...
về việc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại UBND huyệ...
về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn t...
về việc thanh tra toàn diện dự án Khu nhà tập thể Sở Công nghiệp (khu tập t...
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành độ...
Tài liệu phục vụ tìm hiểu, vận dụng và giám sát thực thi Công ước chống tra...
Cụm thi đua số X của Thanh tra Chính phủ ký giao ước thi đua năm 2018
Công bố kết luận thanh tra đoàn thanh tra các dự án Chương trình Nông thôn ...
Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Kế hoạch phòng chống tham nhũng tham nhũng năm 2017 (14/02/2017)
Quyết định công bố công khai dự toán năm 2016 và dự toán bổ sung năm 2017 (...
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dụ toán ngân...
Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2017(31/12/2...
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Thanh ...
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2017
Những giải pháp triển khai Bộ chỉ số và đánh giá công tác phòng, chống tham...
Mời họp đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh năm 2017
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về...
 

 Xây dựng lực lượng

 
Phân bổ biên chế công chức, hợp đồng lao động (17/01/2017)
Quyết định tăng lương thường xuyên cho CBCC (23/2/2018)
Quyết định tăng lương do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (...
V/v Phân bổ biên chế, số người làm việc và hợp đồng LĐ trong các cơ quan
Kế hoạch đào tạo năm 2017
V/V thi nâng ngạch TTVC
Quyết định khen thưởng giấy khen năm 2016
Quyêt định Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Lễ Trưởng thành đoàn và giải thể Chi đoàn Thanh tra tỉnh
Lễ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ Thanh Tra tỉnh
Chi đoàn Thanh tra tỉnh và Chi đoàn Ban Thi đua khen thưởng tổ chức về nguồ...
Thanh tra tỉnh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng gi...
Tham gia hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ban hành quy chế làm việc
Tuyên dương con em CBCC học giỏi, sống tốt Thanh tra tỉnh
Kế hoạch tự kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra tỉnh năm 2014
Lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh
 

 Thông tin báo cáo

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệ...
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệ...
Rà soát báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã h...
Báo cáo công tác thanh tra; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và...
Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2017.
Tài liệu Tổng kết công tác năm 2017
báo cáo kết quả xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có sai phạ...
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhâ...
 

 Thông báo

 
 

 Văn bản mới

 
 

 Thủ tục mới

 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP