Liên kết website
Lượt truy cập
 

 Danh bạ điện thoại

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI

STT

Tên cơ quan

ĐT
 cơ quan

Số Fax cơ quan

Địa chỉ Mail

Điện thoại di động

I

THANH TRA TỈNH

3.822.550

3.816.979

 

 

 

Cao Văn Quang

3.940.522

 

 

0913661324

 

Nguyễn Ngọc Thắng

3.825.658

 

 

0913610086

 

Trịnh Ngọc Quỳnh

3.940472

 

 


II

THANH TRA CÁC HUYỆN, TX, TP

 

 

01

Thanh tra TP.Biên Hoà

3.822.865

3.822.865

 

 

 

Lê Văn Trung - Chánh TT

8.608.070

 

 

01258.949.999

 

Nguyễn Văn Năm - Phó CTT

3.816.738

 

 

0918.158.422

 

Nguyễn Thanh Hải - Phó CTT

 

 

 

0979.716.700

 

Phạm Đức Hoàng

 

 

 

0913.813.056

02

Thanh tra TX.Long Khánh

3.877.155

3.877.628

 

 

 

Đậu Khắc Châu - Chánh TT

3.879.104

 

 

0913.931.284

 

Nguyễn Đức Sơn - Phó CTT

3.607.980

 

 

0918.333.691

 

Nguyễn Ngọc Cường - Phó CTT

3.782.784

 

 

0618.670.617

03

Thanh tra huyện Tân Phú

3.856.105

3.856.147

 

 

 

Đặng Văn Hải - Chánh TT

 

 

 

0913.605.556

 

Phạm Trần Dũng - Phó CTT

 

 

 

0902.795.802

 

Nguyễn Cao Huyên - Phó CTT

 

 

 

01248.271.418

04

Thanh tra huyện Nhơn Trạch

3.521.097

3.521.097

 

 

 

Huỳnh T Thanh Trúc - Chánh TT

3.521.520

 

 

0937.112.950

 

Dương Văn Thanh - Phó CTT

 

 

 

0918.318.689

 

Đoàn Thị Lộc - Phó CTT

 

 

 

0918.852.617

05

Thanh tra huyện Định Quán

3.851.167

3.852.650

3.851.046

3.612.590

 

 

 

Dương Minh Đạt - Chánh TT

3.615.890

 

 

0918.801.689

 

Nguyễn Văn Cư - Phó CTT

3.851.167

 

 

0918.719.161

06

Thanh tra huyện Cẩm Mỹ

3.878.621

3.878.810

 

 

 

Bùi Long Quang - Chánh TT

 

 

 

0918.765.884

 

Đặng Đình Thuyết - Phó CTT

 

 

 

0916.982.739

 

Nguyễn Thị Thu Hà - Phó CTT

 

 

 

0907.846.959

07

Thanh tra huyện Trảng Bom

3.866.257

3.866.405

 

 

 

Huỳnh Kim Tấn - Chánh TT

3.876.090

 

 

0918.106.575

 

Nguyễn Thị Mỹ - Phó CTT

3.866.791

 

 

0918.412.434

08

Thanh tra huyện Long Thành

3.844.261

3.844.164

 

 

 

Dư Văn Phước - Chánh TT

3.844.261

 

3.844.980

0913.685.470

 

Đặng Minh Tân - Phó CTT

 

 

3.844.541

0913.753.126

 

Phạm Phú Dũng - Phó CTT

 

 

3.709.929

0906.980.818

09

Thanh tra huyện Vĩnh Cửu

3.861.142

3.961.515

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Phương - Chánh TT

3.861.142

 

 

0909.200.455

 

Bùi Minh Trí - Phó CTT

3.861.018

 

 

0907.086.138

10

Thanh tra huyện Xuân Lộc

3.871.135

3.871.286

 

 

 

Nguyễn Minh Lan - Chánh TT

 

 

 

0919.408.080

 


 

 

 


11

Thanh tra huyện Thống Nhất

8.649.305

3.771.149

 

 

 

NguyễnVăn Huệ - Chánh TT

 

 

 

01659.966.777

 

Võ Phúc Đức - Phó CTT

 

 

 

0913.126.413

III

THANH TRA CÁC SỞ, NGÀNH

 

 

01

Sở Công Thương

3.822.232

3.823.319

 

 

 

Võ Văn Tỉnh - Chánh TT

 

 

 

0913.851.281

 

Phan Tấn Lợi - Phó CTT

 

 

 

0918.539.988

02

Sở Giáo dục và Đào tạo

3.847.234

3.846.400

 

 

 

Nguyễn Đình Chiến - ChánhTT

3.842.440

 

 

0918.354.579

 

Trần Trung Sơn - Phó CTT

 

 

 

 

03

Sở Giao thông Vận tải

3.918.007

3.918.220

 

 

 

Dương Mạnh Hưng - Chánh TT

3.918.009

 

 

0918.265.676

 

Nguyễn Ngọc Tại - Phó CTT

3.918.008

 

 

0913.940.344

 

Trần Tiến Dũng - Phó CTT

3.918.006

 

 

0913.757.447

04

Sở Kế hoạch & Đầu tư

3.825.694

3.941.718

 

 

 

Võ Hoàng Phương - Chánh TT

3.625.694

 

 

0906.105.798

05

Sở Khoa Học công nghệ

3.821.871

3.825.585

 

 

 

Lương Văn Thạch - Chánh TT

3.821.871

 

 

0919.656.605

06

Sở Lao Động TB&XH

3.942.639

3.846.186

 

 

 

Lâm Duy Tín - Chánh TT

3.846.663

 

 

0908.647.778

 

Mai Thị Tuyết - Phó CTT

3.842709

 

 

0919.426.675

 

Nguyễn Thanh Bình - Phó CTT

3.942639

 

 

0913.719937

07

Sở Ngoại Vụ

3.842619

3.842935

 

 

 

Trần Quốc Toản - Chánh TT

3.942094

 

 

0913126469

08

Sở Nội vụ

3.821420

3929847

 

 

 

Tạ Quang Trường - Chánh TT

 

 

 

0917.200.044

09

Sở NN & PTNT

3.823786

3.827393

 

 

 

Hoàng Trọng Cẩn - Chánh TT

 

 

 

0989.020.785

 

Đặng Thế Dương - Phó CTT

 

 

 

0913.726.743

 

Đậu Trọng Bằng - Phó CTT

 

 

 

0913.108.136

10

Sở Tài chính

3.842284

3.847433

 

 

 

Trương Thị Mỹ Dung - Chánh TT

 

 

 

0913.729.138

 

Trần Quốc Trung - Phó CTT

 

 

 

0913.795.126

 

Đặng Đình Hải - Phó CTT

 

 

 

0919.276.955

11

Sở Tài nguyên & Môi trường)

3.826602

3.827364

 

 

 

Hoàng Văn Thống - Chánh TT

3.826.602

 

 

0913.790.139

 

Lê Văn Đức - Phó CTT

 

 

 

0913.799.352

 

Chu Tiến Dũng - Phó CTT

 

 

 

0903.046.068

12

Sở Tư Pháp

3.822528

3.819833

 

 

 

Huỳnh Minh Thiện - Chánh TT

3818.115

 

 

0913.941.098

13

Sở TT&Truyền thông

3.810444

3.827071

 

 

 

Giang Thị Thu Nga - Chánh TT

3.810181

 

 

0937.725.566

14

Sở VH, Thể thao &Du lịch

3.827978

3.824482

 

 

 

Trần Xuân Tiến - Chánh TT

 

 

 

0903.954333

 

Nguyễn Ngọc Thành - Phó CTT

 

 

 

0913.756217

 

Lê Văn Sơn - Phó CTT

 

 

 

0909.272181

15

Sở Xây dựng

3.843.188

3.941.758

3.941723

 

 

 

Chu Việt Hùng - Chánh TT

3.843188

 

 

0913.727.876

 

Nguyễn Quốc Tần - Phó CTT

 

 

 

0913.623.731

 

Tống Lê Dũng - Phó CTT

 

 

 

0913.850.587

16

Sở Y Tế

3.846848

 

 

 

 

Nguyễn Mạn Dũng - Chánh TT

 

 

 

0913.102.667

 

Nguyễn Lục Thơ - Phó CTT

 

 

 

0913.690.091

 

Nguyễn Thanh Thủy - Phó CTT

 

 

 

01212710606

 

Dương Hồng Danh - Phó CTT

 

 

 

0913.612.617

17

Ban dân tộc

3.943516

3.941.340

 

 

 

Trần Viết Lý - Phó CTT

 

 

 

0948.805.833

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP