Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Cập nhật: 26-05-2021 08:18
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Lãnh đạo các ngành, các cấp của tỉnh luôn quán triệt quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo Điều 72 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trên lĩnh vực hoạt động của địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về PCTN và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai Công văn số 2040/UBND-KGVX ngày 02/03/2021 UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ công vụ năm 2021. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3173/UBND-KGVX ngày 04/3/2020 và Văn bản số 5402/UBND-KGVX ngày 14/5/2020 về rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9497/UBND-KGVX ngày 15/8/2019 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập mới 03 Văn phòng công chứng; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 62 tổ chức hành nghề công chứng (03 Phòng công chứng, 59 Văn phòng công chứng). Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3697/KH-UBND ngày 09/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Báo cáo số 3764/BC-UBND ngày 12/4/2021 về kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Tư pháp xây dựng Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh).

Ngoài ra, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh - Sở Tư pháp đã thực hiện trợ giúp pháp lý 35 vụ việc. Đồng thời, thực hiện tiếp và tư vấn cho 138 người dân không thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí nhưng có nhu cầu giải đáp vướng mắc các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự, dân sự, đất đai và một số lĩnh vực khác

 Hồ Thị Thu - Phòng NV3


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP