Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Đánh giá Công vụ 6 tháng đầu năm 2021 Cập nhật: 24-06-2021 03:05
Đánh giá Công vụ 6 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TT ngày 02/5/2019 của Thanh tra tỉnh về ban hành Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đánh giá công vụ của Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực công tác thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các Sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố theo chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Công tác phòng, chống tham nhũng. Phòng Nghiệp vụ 3 đã tham mưu ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh có văn bản số 914/TT-NV3 ngày 18/5/2021 Đề nghị Văn phòng, các Phòng Nghiệp vụ 1, 2 và 3 thực hiện đánh giá theo Điều 6 của Quy chế (kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TT ngày 02/5/2019).

          Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, kiểm tra, rà soát đánh giá công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành  phố Long Khánh theo quy định và có kết quả như sau:

Đối với UBND của 11 huyện, thành phố:

Đánh giá và xếp loại A “hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 5 đơn vị (UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND huyện Xuân Lộc,  UBND huyện Nhơn Trạch, UBND thành phố Long Khánh, UBND huyện Cẩm Mỹ)

 Đánh giá và xếp loại B “hoàn thành nhiệm vụ” cho 06 đơn vị (UBND thành phố Biên Hòa, UBND Huyện Trảng Bom, UBND huyện Long Thành, UBND huyện Tân Phú, UBND huyện Định Quán, UBND huyện Thống Nhất)

 Đối với 20 đơn vị cấp Sở:

 Đánh giá và xếp loại A+ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: cho 01 đơn vị (Sở Lao động Thương binh và Xã hội)

 Đánh giá và xếp loại A “hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 15 đơn vị (Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Sở Khoa học và Công nghệ).

 Đánh giá và xếp loại B “hoàn thành nhiệm vụ”: cho 04 đơn vị (Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học, Sở Tài nguyên và Môi  trường, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ).

 Đối với 08 đơn vị sự nghiệp:

           Đánh giá và xếp loại A “hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 06 đơn vị (Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Nhà Xuất bản Đồng Nai, Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai).

Đánh giá và xếp loại B “hoàn thành nhiệm vụ” cho 02 đơn vị (Trường Đại học Đồng Nai và Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai).

 Sau khi có kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Thanh tra tỉnh ban hành Văn bản số 1179/TT-NV3 ngày 17/6/2021 báo cáo Sở Nội vụ kết quả đánh giá công vụ 6 tháng năm 2021. Đồng thời, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh để các đơn vị biết.

 ​Huỳnh  Tấn Đô -   Phòng Nghiệp Vụ 3​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP