Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 phê duyệt điều chỉnh giảm Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021. Cập nhật: 26-08-2021 08:49
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 phê duyệt điều chỉnh giảm Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021.

Ngày 16/8/201, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2783/QĐ-UBND về điều chỉnh giảm Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra liên ngành; thanh tra, kiểm tra liên ngành; kiểm tra liên ngành năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 656/QĐ-UBND; Quyết định số 657/QĐ-UBND và Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:

Đối với Đoàn thanh tra liên ngành: Phê duyệt điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra liên ngành do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thanh tra đối với Công ty TNHH Woosung Việt Nam - MST: 3600526311 tại số thứ tự 05 trong Danh sách Đoàn thanh tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021 kèm Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành: Phê duyệt điều chỉnh giảm 09 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp; Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh tại số thứ tự số: 02; 03; 06; 09; 12; 17; 18; 19; 20 trong Danh sách Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021 kèm Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các Đoàn kiểm tra liên ngành: Phê duyệt điều chỉnh giảm 08 cuộc kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh và Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra tại doanh nghiệp tại số thứ tự số: 11; 12; 17; 18; 20; 21; 22; 23 trong Danh sách Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021 kèm Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 về việc phê duyệt danh sách Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 (Đính kèm Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 16/8/201 về điều chỉnh giảm Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2021).

Kim Long – Phòng Nghiệp vụ 3​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP