Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ngành Thanh tra tỉnh Đồng nai Cập nhật: 09-02-2022 09:35
Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ngành Thanh tra tỉnh Đồng nai

Ngày 11/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai có Công văn số 78/TT-VP về việc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai; theo đó, Thanh tra tỉnh không tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 để tập trung nguồn lực góp phần phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của của Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hoà phối hợp, chỉ đạo Chánh Thanh tra các sở, ban ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra thời gian qua gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xử lý, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc theo thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thanh tra tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo Chánh Thanh tra các sở, ban ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị QLNN cùng cấp phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu của ngành, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 tương đối chi tiết và sát với thực tế. Các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành được triển khai đảm bảo theo kế hoạch, nội dung thanh tra. Chất lượng công tác thanh tra ngày được nâng cao, các kết luận, kiến nghị sau thanh tra được đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành, các đơn vị cũng đã kiểm điểm những sai phạm, thiếu sót của cá nhân, đơn vị trong công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc phát sinh các đoàn thanh tra đột xuất làm ảnh hưởng tới tiến độ của việc thực hiện kế hoạch thanh tra dẫn đến các đơn vị phải có văn bản xin thay đổi thời gian hoặc điều chỉnh kế hoạch thanh tra của năm 2021. Kết quả trong năm 2021, Ngành Thanh tra tỉnh Đồng nai đã triển khai 80 cuộc thanh tra hành chính tại 121 đơn vị trên các lĩnh vực; trong đó, có 61 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 19 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước và xử lý khác về kinh tế: 1.343,95,73 triệu đồng. Trong kỳ, ngành Thanh tra đã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 73 kết luận thanh tra; trong đó có 57 kết luận được kiểm tra trực tiếp; đã thực hiện xong 52 kết luận; Thu hồi về ngân sách nhà nước 3.858,40 triệu đồng/ 25.227,75 triệu đồng; thu hồi 123.000,00 m2 đất/123.000,00 m2 đất; Xử lý khác về kinh tế 4.609,74 triệu đồng/14.491,15 triệu đồng; đã xử lý hành chính 02/04 tổ chức; 15/22 cá nhân co vi phạm. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng. Về thanh tra chuyên ngành, đã thực hiện 3.125 cuộc (kỳ trước chuyển qua: 650 cuộc, triển khai mới 2.475 cuộc); trong đó 2.850 cuộc thường xuyên, 152 cuộc kế hoạch, 123 cuộc đột xuất. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu bao gồm: Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp, Nội vụ, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa thể thao và du lịch, Y tế. Qua thanh tra, đã phát hiện 1.666 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã thu hồi về ngân sách nhà nước là 9.882,15 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 7.613,55 triệu đồng. Đồng thời, đã khởi tố 07 vụ với 16 đối tượng.

Các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân; phối hợp tiếp và giải thích chính sách pháp luật liên quan. Việc tiếp nhận xử lý đơn thư và đề xuất lãnh đạo xử lý, giải quyết theo quy định. Công tác thẩm tra, xác minh và giải quyết đơn khiếu nại được thực hiện đúng các bước theo quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quá trình xác minh có sự nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo trước khi làm việc với các bên khiếu nại, bị khiếu nại và các bên liên quan nên kết quả làm việc được chặt chẽ, đảm bảo cơ sở cần thiết để làm căn cứ xem xét giải quyết. Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại gắn với giải thích pháp luật, do đó nhiều trường hợp công dân thông hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp 5.809 lượt với  6.056 người; giảm 3.049 lượt, giảm 3.538 người so với cùng kỳ năm trước (trong đó, người đứng đầu đã tiếp 1.161 lượt với 1.165 người được tiếp); phát sinh 11 lượt đoàn đông người được tiếp với 260 người của 03 vụ việc; giảm 15 lượt đoàn, giảm 398 người so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 7.462 đơn; trong đó, 440 đơn kỳ trước chuyển sang, 7.022 đơn tiếp nhận trong kỳ; giảm 972 đơn, tương đương giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; đã xử lý 6.774 đơn; trong đó: 6.141 đơn của 6.140 vụ việc đủ điều kiện xử lý, cụ thể: 3.304 đơn thuộc trường hợp thẩm quyền và 2.837 đơn không thuộc thẩm quyền. Các cấp, các ngành đã giải quyết 2.764 đơn/3.304 đơn thuộc trường hợp thẩm quyền; đạt tỷ lệ giải quyết là 84%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên có một khoảng thời gian, các đơn vị, địa phương thông báo tạm ngừng tiếp công dân của thủ trưởng và tạm ngưng đối thoại giải quyết khiếu nại; từ đó số lượt tiếp công dân của thủ trưởng tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế về số lượng và tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa cao.

Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương: UBND các tỉnh, triển khai thực hiện đồng bộ 06 giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm: Thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, nhiều giải pháp đã được địa phương triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh công tác PCTN trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực hơn trên cả nhận thức, hành động và trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thấp; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ án tham nhũng còn kéo dài, còn có vụ việc bị trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần; còn bị đình chỉ vụ án,; hiệu quả phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý tham nhũng chưa cao…

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, toàn Ngành thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên; trong đó, tập trung thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng và dư luận quan tâm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, đã khởi tố theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương nhất là cấp cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

Thanh Tuyền - Văn phòng


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP