Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Phú Vinh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Cập nhật: 11-05-2022 08:22
Ngày 04/5/2022, Chủ tịch UBND huyện Định Quán ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-UBND về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Phú Vinh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
 

Ngày 04/5/2022, Chủ tịch UBND huyện Định Quán ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-UBND về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Phú Vinh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; theo đó, kết quả thanh tra thể hiện:  

Về ưu điểm: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được sự quan tâm của Đảng uỷ xã và Thường trực UBND xã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục cho Đảng viên và Cán bộ công chức tự rèn luyện nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đơn vị đã xây dựng và công khai đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị, công tác cán bộ, quy chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức; đã thành lập Tổ kiểm tra công vụ, thường xuyên thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nếu có vi phạm về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp của cán bộ, công chức đơn vị. Đơn vị đã thực hiện công tác kê khai, công khai, nộp bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) đúng theo quy định. Đồng thời, đã thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm túc các chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tính công khai, dân chủ.

Về hạn chế, tồn tại: Việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; đơn vị đã thực hiện chưa đúng thời gian quy định, còn chậm trễ trong việc gửi các bản kê khai tài sản thu nhập. Về chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng: còn có sự chậm trễ về mặt thời gian đối với chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm, cũng như báo cáo đột xuất những vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chông tham nhũng trong năm 2021.

Về xử lý sau kết quả thanh tra: Đề nghị Chủ tịch UBND xã Phú Vinh chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý điều hành như nội dung kết quả thanh tra và kết luận nêu trên nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị trong thời gian tới.

Mai Văn Điệp - Phòng Nghiệp vụ 2

Chon 05 KL Thanh tra doi voi CT UBND xa Phu Vinh.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP