Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Cập nhật: 11-05-2022 08:27
Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày 04/5/2022, Chủ tịch UBND huyện Định Quán ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND về việc thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; theo đó, kết quả thanh tra thể hiện:

Về ưu điểm: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được sự quan tâm của Chi bộ và tập thể Lãnh đạo phòng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục cho Đảng viên và Cán bộ công chức tự rèn luyện nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đơn vị đã xây dựng và công khai đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị, công tác cán bộ, quy chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức; đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) theo đúng thời gian quy định; đã thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện nghiêm túc các chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tính công khai, dân chủ.

Về hạn chế, tồn tại: Đơn vị chưa niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo huyện và Tổ trưởng Tổ thanh tra công vụ và kiểm tra quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (theo Quyết định số 173/QĐ-UBND của UBND huyện và Kế hoạch số 01/KH-TTTCV của Tổ Thanh tra công vụ). Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện tổng hợp) chưa đúng theo thời gian quy định, còn chậm trễ trong việc gửi các bản kê khai tài sản thu nhập. Chưa xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 chưa đúng mẫu và hướng dẫn theo quy định; thiếu biên bản kết thúc niêm yết việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời vchế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng chống tham nhũng tháng, quý còn chưa đầy đủ.

Về xử lý sau kết quả thanh tra: Đề nghị Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý điều hành như nội dung kết quả thanh tra và kết luận nêu trên nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị trong thời gian tới.

Mai Văn Điệp - Phòng Nghiệp vụ 2

 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP