Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Quang Ngọc Cập nhật: 10-08-2017 05:48
Ngày 03/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Quang Ngọc (lần hai).

​           Ngày 28/3/2017, ông Đặng Quang Ngọc, địa chỉ: số 34A/45, đường Trần Nhân Trung, Khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có đơn khiếu nại lần hai gửi lên Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung: ông Đặng Quang Ngọc không đồng ý Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu; do đó, ông Ngọc tiếp tục khiếu nại lần hai vì cho rằng Nhà nước bồi thường đất với giá 672.000 đồng/m2 là quá thấp không đúng với giá thị trường, yêu cầu  bồi thường diện tích 319,5 m2 đất nông nghiệp thu hồi với giá 7.000.000 đồng/m2.

Trên cơ sở Báo cáo số 63/BC-TT ngày 15/5/2017 về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Đặng Quang Ngọc và Văn bản số 508/TT-TTKNTC2  ngày 17/7/2017 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý đơn khiếu nại của ông Đặng Quang Ngọc và kết quả đối thoại với ông Đặng Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013; căn cứ Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của loại đất thu hồi để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án xây dựng Trung tâm hành chính phường Hố Nai; Văn bản số 10964/UBND-ĐT ngày 30/12/2015 về việc xử lý hỗ trợ khác cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 phê duyệt kinh phí bồi thường đất nông nghiệp thu hồi với giá 265.000 đồng/m2 cho hộ ông Đặng Quang Ngọc và Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 phê duyệt kinh phí hỗ trợ (bổ sung) cho hộ ông Đặng Quang Ngọc là đúng quy định. Việc ông Đặng Quang Ngọc khiếu nại cho rằng Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp thu hồi với giá 672.000 đồng/m2  là thấp, không đúng với giá thị trường, yêu cầu bồi thường  diện tích 319,5 m2 đất nông nghiệp thu hồi với giá 7.000.000 đồng/m2 là không có căn cứ.

Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa ký ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 14/03/2017 giải quyết không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Ngọc yêu cầu bồi thường đất nông nghiệp thu hồi với giá 7.000.000 đồng/mlà đúng quy định pháp luật.

Từ những nhận định trên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại ngày 14/3/2017 của ông Đặng Quang Ngọc yêu cầu bồi thường đất nông nghiệp thu hồi với giá 7.000.000 đồng/m2.​

 ​Mỹ Chi

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP