Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Nông ngh Cập nhật: 28-08-2017 03:47
Ngày 29/6/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 77/QĐ-TT về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thời kỳ thanh tra là năm 2016). Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 117/BC-ĐTT ngày 11/8/2017 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành Kết luận thanh tra số 71/KL-TT ngày 23/8/2017

​            Căn cứ Kế hoạch thanh tra số 76/KH-TT ngày 11/11/2016 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về công tác thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt tại Quyết định số 3963/QĐ-UBND ngày 23/11/2016.

            Ngày 29/6/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 77/QĐ-TT về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thời kỳ thanh tra là năm 2016). Từ ngày 04/7/2017 đến ngày 21/7/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 117/BC-ĐTT ngày 11/8/2017 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành Kết luận thanh tra số 71/KL-TT ngày 23/8/2017.

File quyết định kèm theo: 71.KLTT.pdf71.KLTT.pdf

Bảo Thuận​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP