Liên kết website
Lượt truy cập
 

 Ban Lãnh Đạo

 

 

BAN LÃNH ĐẠO
 
 Chánh Thanh Tra
10+15(4).jpg
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thắng
- Ngày tháng năm sinh: 1965     
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Chức vụ:
          + Đảng: Bí thư Chi bộ
          + Chính quyền: Chánh thanh tra tỉnh
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Cao cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: Kỹ sư CNTT
- Điện thoại:
          + Cơ quan:
          + Di Động: 0913610086
- Hộp thư (Mail): thangnn@dongnai.gov.vn

Phó Chánh Thanh Tra
a huynh.bmp - Họ và tên: Phạm Ngọc Hà

- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1982  

- Quê quán: Thanh Hóa

- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Phó Chánh thanh tra tỉnh
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
          + Chính trị: Cao cấp
          + Ngoại ngữ: cử nhân tiếng anh 
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          + Cơ quan:
          + Di Động: 0942041414
- Hộp thư (Mail): 

Phó Chánh Thanh Tra
- Họ và tên: Trần Thị Song Bình 
- Ngày tháng năm sinh: 1976     
- Quê quán: Ninh Bình
- Chức vụ:
          + Đảng: Phó Bí thư chi bộ
          + Chính quyền:  Phó Chánh Thanh Tra tỉnh
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Cao cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          Cơ quan:
          + Di Động: 
- Hộp thư (Mail): binhtts@dongnai.gov.vn

Phó Chánh Thanh Tra​
a ha.bmp
- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hà
- Ngày tháng năm sinh: 1973     
- Quê quán: Bình Định
- Chức vụ:
          + Đảng: Chi uỷ viên
          + Chính quyền: Phó Chánh Thanh Tra​
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ.
          + Chính trị: Cao cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: B
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 02513.940523
          + Di Động: 0913796197
- Hộp thư (Mail): hanx@dongnai.gov.vn

VĂN PHÒNG
 

Chánh Văn Phòng
- Họ và tên: Cổ Thị Mỹ Chia chi.bmp
- Ngày tháng năm sinh: 1971     
- Quê quán: Bình Dương
- Chức vụ
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Chánh Văn phòng
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Cao cấp
          + Ngoại ngữ: CN anh văn
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 0251.3822550
          + Di Động: 01212616299
- Hộp thư (Mail): chictm@dongnai.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng
- Họ và tên: Nguyễn Tư Hào                                          
- Ngày tháng năm sinh: 1969     
- Quê quán: Nghệ An
- Chức vụ
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: P. Chánh Văn phòng
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Trung cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: A 
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 
          + Di Động: 0972230539
- Hộp thư (Mail): 

Phó Chánh Văn phòng
a ha.bmp
- Họ và tên: Trần Thị Hồng Lam
- Ngày tháng năm sinh: 1983     
- Quê quán: Nghệ An
- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Phó Trưởng phòng 
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
          + Chính trị: Cao cấp​
          + Ngoại ngữ: B Anh văn 
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 0251.940523
          + Di Động: 0938.033770​PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
 
Trưởng Phòng a hai.bmp
- Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
- Ngày tháng năm sinh: 1972     
- Quê quán: Thanh Hóa
- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền:  Trưởng phòng 
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Cao cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 0251.816212
          + Di Động: 0918630789
- Hộp thư (Mail): haido@dongnai.gov.vn​

Phó Trưởng Phòng 
- Họ và tên: Trần Nam Trung 
- Ngày tháng năm sinh: 1974    
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Phó Trưởng phòng 
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Cử nhân
          + Chính trị: Trung cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 0613.816998
          + Di Động: 01267536868
- Hộp thư (Mail):   

 ​
PHÒNG NGHIỆP VỤ 2
 
 
Trưởng Phòng a ha.bmp
- Họ và tên: Nguyễn Trúc Lâm
- Ngày tháng năm sinh: 1978     
- Quê quán: Hà Nội
- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Trưởng phòng
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Trung cấp
          + Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh 
          + Tin học: B
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 0251.940523
          + Di Động: 0902.775599
- Hộp thư (Mail): lamnt@dongnai.gov.vn
Phó Trưởng Phòng
a hai.bmp- Họ và tên: Nguyễn Bảo Thuận
- Ngày tháng năm sinh: 1982     
- Quê quán: Đồng Nai
- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: Trung cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: B
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 0613.816212
          + Di Động: 0907035633
- Hộp thư (Mail): thuannb@dongnai.gov.vn​


PHÒNG NGHIỆP VỤ 3


Trưởng Phòng 
- Họ và tên: Nguyễn Đức Can NU HOANG.jpg
- Ngày tháng năm sinh: 1982     
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Chức vụ:
          + Đảng: Đảng viên
          + Chính quyền: Trưởng phòng 
- Trình độ:
          + Chuyên môn: Thạc sĩ
          + Chính trị: tương đương cao cấp
          + Ngoại ngữ: B anh văn
          + Tin học: A
- Điện thoại:
          + Cơ quan: 02513.816998
          + Di Động:  0931293939
- Hộp thư (Mail): nguyencan822000@gmail.com  


Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP