Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tìm kiếm

 
Cơ quan ban hành
    Lĩnh vực
   Thể loại
Số ký hiệu
Tên văn bản
Nội dung
Ban hành từ ngày
Select a date from the calendar.
Đến ngày    
Select a date from the calendar.

Có 49 văn bản, được chia thành 2 trang
Số/ Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhNội dung
31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều luật tố cáo năm 2018 10/04/2019

​Quy định chi tiết một số điều luật tố cáo năm 2018​

36/2018/QH14 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 23/12/2018

​Luật PCTN

25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 25/06/2018

​Luật Tố cáo

01/2017/TT-TTCP Quy định về xét kỷ niệm chương về sự nghiệp Thanh tra 10/04/2017

​Quy định về xét kỷ niệm chương về sự nghiệp Thanh tra​

327/2016/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được từ các khoản thu hồi ... 26/12/2016

​Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thu nộp vào ngân sách nhà nước327_2016_TT-BTC.pdf327_2016_TT-BTC.pdf

02/2016/TT-TTCP Thông tư 02/2016/TT-TTCP 20/10/2016

​Sửa đổi, bô sung một số điêu của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chỉnh phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

70/2016/TTLT-BTC-TTCP Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP 06/05/2016

​Quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng


số 08/2015/TT-TTCP Thông tư số 08/2015/TT-TTCP quy định về Sổ nhật ký đoàn Thanh Tra 15/12/2015

Thông tư này quy định về mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra; việc cấp, ghi, quản lý và in, phát hành Sổ nhật ký đoàn thanh tra.​​

TT.08.pdfTT.08.pdf 

05/2015/TT-TTCP Thông tư 05/2015/TT-TTCP 10/09/2015

​Thông tư này quy định về trách nhiệm giám sát; nhiệm vụ và quyền hạn của người giám sát; quyền và nghĩa vụ của người được giám sát; nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và việc xử lý kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

NĐ 33/2015/NĐ-CP Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ 27/03/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

TT 02/2015/TT-TTCP Thông tư số 02/2015 Thanh tra Chính phủ 16/03/2015

​Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

TT số 08/2014/TT-TTCP Thông tư số 08/2014/TT-TTCP 24/11/2014

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra (có hiệu lực từ ngày 15/12/2014)

TT số 09/2014/TT-TTCP Thông tư số 09/2014/TT-TTCP 24/11/2014

Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT số 10/2014/TT-TTCP Thông tư số 10/2014/TT-TTCP 24/11/2014

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi có hiệu lực từ ngày 15/01/2015, thay thế Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ

TT 05/2014/TT-TTCP Thông tư số 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

TT 06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 16/10/2014

Quy định về quy trình tiếp công dân

TT 07/2014/TT-TTCP Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 16/10/2014

Quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh khiến nghị

03/2014/TTLT-TTCP-BNV Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV 08/09/2014

​Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

64/2014/NĐ-CP Nghị định 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

​Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

02/2014/TT-TTCP Thông tư số 02/2014/TT-TTCP 29/04/2014

​Quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ

01/2014/TT-TTCP Thông tư 01/2014/TT-TTCP 23/04/2014

​Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

NĐ 25/2014/NĐ-CP Nghị định số 25 của Thủ tướng Chính phủ 07/04/2014

​Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

TT 05/2014/TT-BTP Thông tư 05/2014 Bộ tư pháp 07/02/2014

​Bộ Tư pháp ban hành một số quy định về công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

12/2014/QĐ-TTg Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014

​Quy định chế độ bồi dưỡng đối với Thanh tra chuyên ngành

211/2013/NĐ-CP Nghị định 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013

​Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghi định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

12
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP