Liên kết website
Lượt truy cập
 

 Lịch sử hình thành và Phát triển

 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 

Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai, hình thành từ năm 1976.  Lúc đầu có tên là Ban Thanh tra tỉnh, là một bộ phận của Ủy ban Cách mạng tỉnh. Sang năm 1977, do yêu cầu phát triển của chính quyền cách mạng, công tác thanh tra đã được tăng cường và mở rộng khắp các ngành, các địa phương trong tỉnh. Ngày 15/9/1977, UBND tỉnh Đồng Nai có các quyết định 758, 759, 760 chính thức thành lập Ủy ban Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện và Thanh tra các sở, ngành. Thời điểm ban đầu thành lập, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Thanh tra chủ yếu là bộ đội chuyển ngành và cán bộ kháng chiến qua các thời kỳ. Lực lượng này nhìn chung chất lượng chính trị đảm bảo, đã qua thử thách trong chiến đấu, nhưng chất lượng chuyên môn còn hạn chế.

Trong thời gian qua, Ngành Thanh tra Đồng Nai đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Tổ chức bộ máy của ngành Thanh tra Đồng Nai hiện nay, gồm có: Thanh tra tỉnh, 11 cơ quan Thanh tra huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và 17 cơ quan Thanh tra sở, ngành. Tổ chức bộ máy của ngành thanh tra không ngừng được củng cố, kiện toàn, lớn mạnh và hoạt động đúng theo quy định pháp luật về thanh tra.

Tính đến cuối năm 2018 tổng số cán bộ công chức của ngành là 342 người với cơ cấu ngạch gồm: 17 Thanh tra viên chính; 256 Thanh tra viên và tương đương; 09 công chức trong biên chế và 60 hợp đồng lao động

Trải qua các thời kỳ lãnh đạo:

1. Đ/c Lê Dân: Lãnh đạo từ năm 1976 đến năm 1978

2. Đ/c Nguyễn Việt Trân: Lãnh đạo từ năm 1978 đến năm 1981

3. Đ/c Phạm Hòa: Lãnh đạo từ năm 1981 đến năm 1996 

4. Đ/c Trần Thị Luận: Lãnh đạo từ năm 1996 đến năm 2003 

5. Đ/c Nguyễn Hoàng Lưu: Lãnh đạo từ năm 2003 đến năm 2009 

6. Đ/c Nguyễn Quốc Cường: Lãnh đạo từ tháng 04/2009.

7. Đ/c Võ Văn Phước: Lãnh đạo từ tháng 8/2014.

8. Đ/c Cao Văn Quang: Lãnh đạo từ tháng 01/2016

9. Đ/c Nguyễn Quốc Cường: Lãnh đạo từ tháng 05/2018

10. Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng: Lãnh đạo từ tháng 10/2020

Thành tích đạt được trong thời gian qua:

- Năm 1995: Huân Chương Lao động hạng III 

- Năm 2000: Huân Chương Lao động hạng II

- Năm 2001: Cờ Thi đua xuất sắc của  UBND tỉnh, Bằng khen của Thanh tra Nhà nước

- Năm 2002: Cờ Thi đua xuất sắc của Thanh tra Nhà nước, Bằng khen của Thanh tra Nhà nước

- Năm 2003: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thanh tra Nhà nước

- Năm 2004: Bằng khen của Thanh tra Chính phủ

- Năm 2005: Bằng khen của Thanh tra Chính phủ, Bằng khen Phong trào thi đua yêu nước (2000 - 2004) của UBND tỉnh

- Năm 2006: Bằng khen của Thanh tra Chính phủ

- Năm 2007: Bằng khen của Thanh tra Chính phủ

- Năm 2009: Cờ Thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ,  Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

- Năm 2010:  Bằng khen của Thanh tra Chính phủ

- Năm 2011: Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

- Năm 2012: Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua xuất sắc của  UBND tỉnhVề đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP