Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Sơ đồ tổ chức bộ máy

 
 
COCAUTOCHUC.jpg


 
      Tổ chức bộ máy của cơ quan Thanh tra tỉnh được quy định tại QĐ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai​
    1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Chánh thanh tra và 03 Phó Chánh thanh tra.
    2. Văn phòng:  
    3. Phòng Thanh tra giải quyết NV 1
    4. Phòng Thanh tra giải quyết NV 2
    5. Phòng Thanh tra giải quyết NV 3

 
 

 
 
 
 

Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP