Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021) của Tỉnh Đồng Nai Cập nhật: 19-11-2021 07:48
Công tác PCTN

 

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Báo cáo số 12971/BC-UBND tỉnh về Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021) của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, trong năm 2021, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền; bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, trong năm 2021, tỉnh Đồng Nai đã chủ động thực hiện tốt công tác kê khai tài sản thu nhập. Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 15444/UBND-THNC về việc triển khai việc kê khai tài sản thu nhập. Trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương có một số khó khăn, vướng mắc, do đó, ngày 13/01/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 481/UBND-NC gửi Thanh tra Chính phủ xin ý kiến. Tiếp theo, ngày 04/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2199/UBND-THNC về việc triển khai kiểm soát tài sản thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021. Kết quả thực hiện, đã hoàn thành tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của 11.102 đối tượng thuộc diện kê khai trên toàn tỉnh. Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 5546/BC-UBND về kết quả triển khai việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định. Đồng thời, đã bàn giao 41 bản kê khai của các đối tượng thuộc Thanh tra Chính phủ kiểm soát về Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, cũng tại Báo cáo này, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn để việc áp dụng CNTT trong công tác đánh giá bộ chỉ số PCTN cấp tỉnh để công tác được đồng bộ, kịp thời./.   

​Quang Châu – NV3


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP