Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn Đơn đề ngày 30/01/2024 của ông Trần Châu Long - địa chỉ: A3/178, khu phố 3, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Cập nhật: 08-04-2024 08:49
Ngày 26/3/2024, Ban Tiếp công dân tỉnh có Văn bản số 158/BTCD-TDXLĐ về việc hướng dẫn Đơn đề ngày 30/01/2024 của ông Trần Châu Long - địa chỉ: A3/178, khu phố 3, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Ban Tiếp công dân tỉnh nhận được Đơn đề ngày 30/01/2024 của ông Trần Châu Long - địa chỉ số A3/178, khu phố 3, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (Đơn được gửi qua dịch vụ bưu chính, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh xử lý). Nội dung đơn trình bày, khiếu nại không đồng ý Văn bản số 614/UBND-TCD ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà về việc xử lý đơn của ông Trần Châu Long.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy nội dung đơn của ông Trần Châu Long không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và có Văn bản số 158/BTCD-TDXLĐ ngày 26/3/2024 hướng dẫn ông Long như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011, nếu ông Trần Châu Long có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông, thì ông có quyền khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà để được xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011 (thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011) hoặc khởi kiện vụ ánh hành chính tại Toà án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính (thời hiệu khởi kiện là 01 năm, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015).  

Căn cứ Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn ông Trần Châu Long biết để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Mai Văn Điệp - Phòng Nghiệp vụ 2


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP