Liên kết website
 

 HÌNH LIÊN KẾT

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4/2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Cập nhật: 02-05-2024 03:52
Tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4/2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trong tháng 4/2024, số lượt công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh, cấp huyện và điểm tiếp công dân của các Sở, ban ngành tăng 59% so với tháng trước (tháng trước tiếp 722 lượt), Số lượt đoàn đông người trong kỳ phát sinh tăng 02 lượt, tăng 49 người so với tháng trước. Về số lượt tiếp công dân của lãnh đạo các cấp, các ngành trong kỳ tăng 45% so với tháng trước, điều này cho thấy, lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm hơn về công tác tiếp công dân của người đứng đầu, nhất là sau khi Chủ tịch UBND tỉnhCông văn số 8544/UBND-THNC ngày 22/8/2023 chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp và Giám đốc các sở, ban ngành thực hiện tiếp công dân vào 60 phút đầu mỗi ngày làm việc nhằm giải quyết những thắc mắc, những bức xúc vấn đề khó khăn của người dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện các dự án; phản ánh liên quan các lĩnh vực pháp luật về lao động, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, về mua bán bất động sản... Qua ý kiến trình bày của công dân, Ban tiếp công dân các cấp và bộ phận tiếp công dân các ngành đã giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành chính sách nhà nước và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người khiếu nại theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo, đề xuất xử lý nội dung công dân trình bày; tham mưu người đứng đầu có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ, làm rõ theo các nội dung công dân nêu, xem xét xử lý, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận mới trong kỳ là 968 đơn; đơn nhận mới trong kỳ tăng 271 đơn, tương đương tăng 39% so với tháng trước (tháng trước nhận mới 697 đơn). Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trường hợp ban hành quyết định thụ lý giải quyết theo thẩm quyền nhận mới trong kỳ là 107 đơn (99 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo), tăng 50 đơn, tương đương tăng 88% so với tháng trước (tháng trước nhận 57 đơn). Đối với các đơn khiếu nại đã được ban hành quyết định giải quyết, kết quả đơn khiếu nại sai chiếm 91%, đơn khiếu nại đúng một phần chiếm 09%. Qua giải quyết khiếu nại, đã trả lại quyền và lợi ích chính đáng cho người dân. Nhìn chung, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua được các cấp, các ngành thực hiện đúng thủ tục, trình tự pháp luật quy định; trong quá trình giải quyết đã có sự kết hợp vận động, thuyết phục và giải thích chính sách pháp luật liên quan; qua đó nhiều trường hợp công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, tỷ lệ công dân rút đơn trong kỳ báo cáo chiếm 26% trên tổng số đơn đã được giải quyết. Việc đối thoại giải quyết khiếu nại được người có thẩm quyền giải quyết đơn quan tâm thực hiện theo quy định để có cái nhìn khách quan, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp luật và hoàn cảnh cụ thể trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Do đó, chất lượng giải quyết đơn ngày càng được nâng lên so với giai đoạn trước đây.

Đối với tình hình tiếp công dân và xử lý đơn tại cơ quan Thanh tra tỉnh: Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã tiếp 12 lượt với 12 người, tăng 09 lượt, tăng 09 người so với tháng trước; nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong kỳ Thanh tra tỉnh cũng đã tiếp nhận và xử lý 21/21 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị; trong đó, có 09 đơn đủ điều kiện xử lý. Kết quả, đã có văn bản hướng dẫn 02 đơn, chuyển 06 đơn đến cơ quan thuộc thẩm quyền để xử lý, giải quyết theo quy định; đối với 01 đơn thuộc thẩm quyền, Bộ phận tiếp công dân Thanh tra tỉnh đã mời công dân đến làm việc và giải thích công dân hiểu quy định pháp luật.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình khiếu kiện tại cơ sở, kịp thời có kế hoạch, phương án tiếp công dân và tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật, không để xảy ra điểm nóng./.

Thanh Tuyền - Văn phòng

 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP