Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Đối thoại giải quyết đơn khiếu nại lần 2 Cập nhật: 06-06-2024 02:42
Ngày 09/5/2024, Chánh Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh, làm rõ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 31/01/2024 của ông Nguyễn Trung Nghĩa - ngụ tại 9C, khu phố 4, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiếu nại không đồng ý Quyết định số 23/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông đối với Quyết định số 17169/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/10/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sau quá trình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Trung Nghĩa, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 60/BC-TT ngày 24/4/2024 về kết quả xác minh khiếu nại của công dân.

 

(ông Nguyễn Trung Nghĩa - người khiếu nại trình bày nội dung khiếu nại)

Căn cứ Văn bản số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đối thoại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại để xem xét, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật, ngày 09/5/2024, Chánh Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại là ông Nguyễn Trung Nghĩa, người bị khiếu nại (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). Tham dự buổi đối thoại cùng có đại diện của Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp. Hội đồng giám định y khoa của tỉnh.

 

(Các thành phần tham dự buổi đối thoại)

Sau khi ông Nguyễn Trung Nghĩa trình bày nội dung khiếu nại, Tổ xác minh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn; các thành phần tham dự buổi đối thoại tham gia ý kiến và thống nhất với Báo cáo số kết quả xác minh số 60/BC-TT ngày 24/4/2024 của Thanh tra tỉnh.

Trên cơ sở xác minh của Thanh tra tỉnh và ý kiến của các ngành tham dự, đại diện người bị khiếu nại, người khiếu nại tại cuộc họp đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trung Nghĩa; ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh, người được Chủ tịch UBND tỉnh quyền chủ trì buổi đối thoại, kết luận:

Thống nhất với Báo cáo kết quả xác minh số 60/BC-TT ngày 24/4/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh là đúng quy định pháp luật; Công nhận Quyết định số 23/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nghĩa.

Đối với việc rà soát các trường hợp bị thu hồi tiền do hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công hiện có hoàn cảnh khó khăn theo Kết luận thanh tra số 65/KL-TTr ngày 21/4/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 09/4/2024, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Báo cáo số 125/BC-SLĐTBXH ngày 09/4/2024 kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét hỗ trợ biện pháp khắc phục (không có trường hợp của ông Nguyễn Trung Nghĩa). Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Nghĩa trình bày thì hiện nay gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu, không có việc làm, vợ bệnh…. Do đó, giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát các trường hợp bị thu hồi tiền do hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công hiện có hoàn cảnh khó khăn theo Kết luận thanh tra số 65/KL-TTr ngày 21/4/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trong đó lưu ý xem xét trường hợp của ông Nguyễn Trung Nghĩa), để tham mưu kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

(Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Chánh thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại)

Kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Trung Nghĩa - người khiếu nại cùng các thành phần tham dự thống nhất với toàn bộ nội dung đối thoại nêu trên.

Nguyễn Chí Được - Phòng Nghiệp vụ 3


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP