Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai (Mức 2)
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Nội dung


​Ngày 24 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai.
Nội dung chi tiết theo file đính kèm​

 

 ​

Căn cứ pháp lý
- Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội.
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.
- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.
- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân.
- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại.
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tố cáo.
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.
- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết tố cáo.
- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.
 
 

Đính kèm tài liệu Chon Quyetdinh.docx
Chon 1960.QD-UBND.pdf

Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP