Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế tại tỉnh Đồng Nai. Cập nhật: 28-09-2021 09:42
Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế tại tỉnh Đồng Nai.

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, để nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế ổn định đời sống Nhân dân, thực hiện linh hoạt các biện pháp khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có sự thay đổi, đảm bảo hài hòa giữa khôi phục sản xuất và yều cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu các giải pháp quản lý doanh nghiệp nhưng hạn chế tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo trên, Thanh tra tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung thực hiện trong năm 2021, đồng thời đề xuất các giải pháp lâu dài tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

Trong năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 9997/UBND-THNC ngày 20/8/2021 chỉ đạo các sở, ban ngành và các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và ban hành quyết định điều chỉnh giảm theo quy định, đồng thời chủ động điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh Covid-19. Đến nay, một số đơn vị đã điều chỉnh giảm các kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, trong năm 2021, Thanh tra tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trên để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Về các giải pháp dài hạn, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu các sở, ban ngành, các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sau quá trình diễn ra đại dịch Covid-19. Cụ thể: Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19 với các giải pháp:

Trong năm 2022, hạn chế xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát các bất cập của pháp luật, đề xuất xử lý, chấn chỉnh các biểu hiện gây khó dễ đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan nhà nước, xử lý nghiêm các tiêu cực nếu có, đề xuất các biện pháp hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển sau dịch.

Đối với việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại doanh nghiệp: Việc thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, đấu tranh, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (xử lý hàng giả, hàng lậu, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng môi trường, có các dấu hiệu vi phạm pháp luật…), một mặt bảo vệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng quy định phát triển, mặt khác ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đối với công tác xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch, hạn chế để xảy ra chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, nếu có phát sinh chồng chéo thì phải điều chỉnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tình hình dịch Covid đã ảnh hưởng thời gian dài, từ năm 2019 đến nay, vì vậy, việc phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh cần có thời gian nhất định, do đó, trong các năm tiếp theo, tùy điều kiện cụ thể đề nghị các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hợp lý trong đó quán triệt mục tiêu hỗ trợ cho sự hồi phục, phát triển của sản xuất, kinh doanh, chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp khi có dấu hiệu vi phạm./.

Kim Long – Phòng Nghiệp vụ 3


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP