Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Cập nhật: 01-10-2021 03:54
Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 229/C.IV-P.III ngày 30/8/2021 của Cục PCTN (Tổ Công tác) - Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020; trên cơ sở tài liệu, báo cáo của các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân tỉnh tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

Trong năm 2020, tỉnh Đồng Nai tự đánh giá đánh giá tốt các nội dung sau: Xây dựng chế độ định mức tiêu chuẩn, kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh, xử lý các vụ án tham nhũng, thu hồi tiền qua hình thức hành chính đối các vụ án tham nhũng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi phát hiện tham nhũng. Việc thực hiện phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước cũng được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả trên, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Đồng Nai trong năm 2020 có tiến bộ đáng kể so với các năm, đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa phương./.

Quang Châu – NV3​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP