Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 Cập nhật: 15-10-2021 08:21
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 12244/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19

 

Ngày 06/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 12244/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nội dung Văn bản trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự  nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm, không chấp hành chỉ đạo nêu trên. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm chỉ đạo nêu trên.

Thực hiện Văn bản số 12244/UBND-KGVX ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh đã giao cho Văn phòng triển khai nội dung chỉ đạo nêu trên đến từng cán bộ công chức, người lao động của cơ quan Thanh tra tỉnh; yêu cầu công chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid- 19; các thành viên Tổ an toàn phòng, chống dịch cơ quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, nếu có trường hợp cố ý vi phạm không chấp hành thì đề xuất Ban lãnh đạo xem xét, xử lý. 

Trần Văn Thiệu - Phòng Nghiệp vụ 2​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP