Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”. Cập nhật: 15-10-2021 08:27
Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Nhằm tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” bắt đầu từ ngày 01/10/2021, nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hình hình mới.

Cấp ủy, Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động tất cả các đảng viên, đoàn viên, công chức và người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” ban hành kèm theo Quyết định số 662-QĐ/BTGTW ngày 23/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Bảo Thuận - Thanh tra tỉnh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP