Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thúy Hiền (lần hai) Cập nhật: 03-08-2017 03:47
Ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thúy Hiền (lần hai)

​               Ngày 07/3/2017, bà Mai Thị Thúy Hiền, địa chỉ số 78, tổ 9, ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc có đơn khiếu nại lần hai gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Nội dung đơn: bà Mai Thị Thúy Hiền, không đồng ý Quyết định giải quyết số 270/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, tiếp tục khiếu nại cho rằng giá bồi thường nhà quá thấp so với thực tế, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích 136,25m2 nhà ở với số tiền là 800.000.000 đồng.

Trên cơ sở Báo cáo số 64/BC-TT ngày 15/5/2017 về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà Mai Thị Thúy Hiền và Văn bản số 493/TT-TTKNTC1 ngày 12/7/2017 của Thanh tra tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tại buổi đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Thúy Hiền, ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thúy Hiền (lần hai). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Nguồn gốc đất là do cha mẹ ruột cho tuy không có giấy tờ pháp lý để chứng minh. Bà Mai Thị Thúy Hiền xây dựng nhà trên đất cha ruột (là ông Mai Cò) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp; UBND huyện Xuân Lộc tính toán áp giá bồi thường nhà theo đơn giá nhà ở quy định tại Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh là đúng quy định. Việc bà Mai Thị Thúy Hiền khiếu nại cho rằng giá bồi thường nhà quá thấp so với thực tế yêu cầu bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích 136,25m2 nhà ở với số tiền là 800.000.000 đồng là không có cơ sở căn cứ.

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà của bà Mai Thị Thúy Hiền và Biên bản làm việc cùng ngày 27/4/2017 của Thanh tra tỉnh với đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Xuân Lộc, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Trường.

Căn cứ Phụ lục số 01 Quy định về Bảng tổng hợp đơn giá nhà; Phụ lục số 01- d quy định về nhà cấp IV ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì phần diện tích 136,25m2 nhà của bà Hiền được xác định là nhà cấp 4 hạng 3 (C4H3) và bồi thường theo đơn giá 2.326.000 đồng/m2. Hiện nay, UBND huyện Xuân Lộc đang lập thủ tục phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung phần diện tích 82,5m2 nhà từ cấp 4 hạng 4 thành cấp 4 hạng 3 cho bà Mai Thị Thúy Hiền theo đơn giá được quy định tại 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc ký ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc giải quyết không công nhận nội dung đơn của bà Mai Thị Thúy Hiền khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích 136,25m2 nhà ở với số tiền 800.000.000 đồng là đúng quy định pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Không công nhận nội dung khiếu nại theo đơn đề ngày 07/3/2017 của bà Mai Thị Thúy Hiền yêu cầu yêu cầu bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích 136,25m2 nhà ở với số tiền là 800.000.000 đồng.

Mỹ Chi


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP