Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Chương trình hành động về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Cập nhật: 02-06-2021 04:00
thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN

 

Thực hiện Công căn số 652/VPCP-V.I ngày 26/03/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1050/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về công tác PCTN và Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiếp tục hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Đầu tư xây dựng, thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, định mức, tiêu chuẩn,… sửa đổi Luật thanh tra;

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Tố cáo (sửa đổi); triển khai quy định mới về kiểm soát tài sản thu nhập tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực tham nhũng như: Các dự án lớn; quản lý sử dụng đất đai; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước. Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, gậy bức xúc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản thu nhập, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng  nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm; khắc phục các khó khăn vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố điều tra.

Tập trung xử lý nghiêm khắc tình trạng những nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”) theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện và xử lý tham nhũng; vận động nhân dân tích cực tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

HồThị Thu – Phòng Nghiệp vụ 3

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP