Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
V/v đăng ký thi đua năm 2023. Cập nhật: 21-02-2023 10:05
Ngày 16/02/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 218/TT-VP về việc đăng ký thi đua năm 2023 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Khối trưởng khối thi đua 3.

Căn cứ Hướng dẫn số 573/HD-BTĐKT ngày 17/6/2022 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 16/02/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 218/TT-VP về việc đăng ký thi đua năm 2023 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Khối trưởng khối thi đua 3; theo đó nội dung đăng ký gồm:

1. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cơ quan Thanh tra tỉnh (thành viên Khối Thi đua 3).

- Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ;

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể các phòng và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh đối với 01 tập thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 05 tập thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với 02 cá nhân;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 02 tập thể phòng và 07 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh.

3. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đăng ký khen thưởng chuyên đề Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (nếu có).

Chi tiết trong file đính kèm.

Chon 218_VP.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP