Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
KẾ HOẠCH Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 46/KH-TT ngày 29/3/2023 về điều động công chức năm 2023 của Thanh tra tỉnh Cập nhật: 06-09-2023 10:21
KẾ HOẠCH Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 46/KH-TT ngày 29/3/2023 về điều động công chức năm 2023 của Thanh tra tỉnh

​Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tạm thời danh mục, khung năng lực, bản mô tả công việc vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-TT ngày 29 tháng 3 năm2023 về việc điều động công chức năm 2023 của Thanh tra tỉnh;

Trên cơ sở kết quả cuộc họp của Ban lãnh đạo ngày 31 tháng 7 năm  2023 và ngày 14 tháng 8 năm 2023, Thanh tra tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch điều động công chức năm 2023, cụ thể như sau:

Bổ sung vào tiểu khoản 1.2 Khoản 1 Mục II Kế hoạch số 46/KH-TT ngày 29 tháng 3 năm 2023 “...điều động 01 trường hợp công chức Phòng Nghiệp vụ 4 đến Văn phòng làm công tác kế toán, Phụ trách kế toán”.

Bổ sung nội dung thứ hai vào Khoản 1 Mục III “BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN”

Tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh thông báo cho các cơ quan liên quan nơi Thanh tra tỉnh mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của phụ trách kế toán mới.

(Danh sách cụ thể kèm theo)​

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung vẫn được thực hiện theo Kế hoạch số 46/KH-TT ngày 29/3/2023 về việc điều động công chức năm 2023 của Thanh tra tỉnh

Chon DANH SACH DIEU DONG BO SUNG.pdf
Chon 89_KH.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP