Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Kết thúc theo dõi, đôn đốc Kết luận thanh tra số 7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cập nhật: 06-06-2024 02:35
Kết thúc theo dõi, đôn đốc Kết luận thanh tra số 7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qua công tác theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thanh tra tỉnh nhận thấy các nội dung trong Kết luận đã được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện dứt điểm, cụ thể:

Về thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan: đã có đủ 05 sở gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế và 10 UBND huyện thành phố có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo kết luận thanh tra. Về thu hồi tiền sai phạm: Đã thu hồi xong, với tổng số tiền sai phạm đã thu hồi nộp ngân sách 31.503.949.745 đồng.

Căn cứ tại khoản 5 Điều 22 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, ngày 04/01/2024, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 02/BC-TT về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc Kết luận thanh tra số 7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 310/UBND-KTNS về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc Kết luận thanh tra số 7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; ngày 15/3/2024, Thanh tra tỉnh Thông báo số 528/TB-TT về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc Kết luận thanh tra số 7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lê Nghĩa Anh Trí - Phòng Nghiệp vụ 3


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP