Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Công bố Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TTr ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng giao khoán tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc Cập nhật: 06-06-2024 02:36
Ngày 22/4/2024, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp công bố Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TTr ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn  bản số 1136/UBND-KTN ngày 08/9/2023 về việc xử lý tình hình tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Rừng phòng hộ Xuân Lộc và Văn bản số 3077/UBND-KTN ngày 27/3/2024 về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ký kết, thanh lý các hợp đồng giao khoán tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc.

Ngày 03/4/2024, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai ban hành Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TTR về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng giao khoán tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, ngày 22/4/2024, tại Hội trường Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, Đoàn thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra nêu trên.

Tham dự buổi công bố gồm: ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; ông Hoàng Đình Long - Giám đốc Ban QLRPH; ông Lê Hữu An - Chánh Thanh tra Sở NNPTNT; bà Nguyễn Minh Lan - Chánh Thanh tra huyện Xuân Lộc; ông Nguyễn Văn Đều - Phó Chánh Thanh tra Sở NTPTNT, Trưởng Đoàn Thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đều - Trưởng Đoàn Thanh tra Công bố Quyết định thanh tra, tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, Trưởng đoàn thanh tra đề nghị đoàn thanh tra bám sát nội dung thanh tra, khẩn trương thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của ngành, trách nhiệm của thành viên đoàn thanh tra theo đúng quy định.

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thanh tra viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng đoàn trao đổi phương pháp, thời gian làm việc của Đoàn Thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố

 

Ông Hoàng Đình Long - Giám đốc Ban QLRPHXL thông qua báo cáo số 343/BC-BQLRPH ngày 20/4/2024.

Kết thúc buổi công bố, Trưởng đoàn thanh tra đề nghị đối tượng thanh tra có trách nhiệm phối hợp với đoàn thanh tra, chuẩn bị và cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời, cử nhân sự phối hợp làm việc với đoàn để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lê Nghĩa Anh Trí - Phòng Nghiệp vụ 3


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP