Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Cập nhật: 17-05-2023 04:10
Vào lúc 14 giờ, ngày 05/5/2023 tại Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 13 thửa đất tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.

Ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND về thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 13 thửa đất tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; ngày 25/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 13 thửa đất tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.

Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại diện Giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thống Nhất, UBND thành phố Long Khánh, UBND xã Xuân Thiện, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai, Nông trường Cao su Bình Lộc.

Kết quả làm việc: Ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Đoàn thanh tra nêu căn cứ quy định của pháp luật về việc công khai kết luận thanh tra; đồng thời, phân công ông Nguyễn Chí Được, thành viên - Đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 13 thửa đất tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Sau khi công bố Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế, thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị ít nhất là 15 ngày liên tục; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu tại Kết luận thanh tra và báo báo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị: Thống nhất toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 13 thửa đất tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, UBND huyện Thống Nhất, UBND thành phố Long Khánh, UBND xã Xuân Thiện, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai, Nông trường Cao su Bình Lộc sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định.

 

Nguyễn Anh Dũng – Phòng Nghiệp vụ 1


Một số hình ảnh tại buổi công bố kết luận thanh tra

2305174.png
Ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố

2305175.png


Quang cảnh buổi công bố kết luận thanh tra

2305175.png
 

Ông Nguyễn Chí Được, thành viên Đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP