Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Công bố Kết luận thanh tra toàn diện 03 Dự án: Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ; Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (giai đoạn 1); Đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ d Cập nhật: 07-06-2023 11:32
Thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện 03 Dự án: Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (giai đoạn 1); Đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai; Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư; ngày 19/5/2023, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện 03 Dự án: Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (giai đoạn 1); Đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai; Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư; ngày 19/5/2023, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh - Giám sát Đoàn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, Kho Bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh, UBND huyện Cẩm Mỹ.

Chủ trì buổi công bố công bố Kết luận thanh tra, Bà Trần Thị Song Bình, Trưởng Đoàn thanh tra nêu căn cứ quy định của pháp luật về việc công khai kết luận thanh tra; đồng thời giao ông Nguyễn Trúc Lâm, Phó Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi công bố Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Song Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế, thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị ít nhất là 15 ngày liên tục; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu tại Kết luận thanh tra và báo báo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định; đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đên nội dung tồn tại, thiếu sót, sai phạm tại kết luận thanh tra để thực hiện theo quy định.

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp: Thống nhất toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Mai Văn Điệp - Phòng Nghiệp vụ 2

Chon KL Thanh tra 04 doan TT 03 du an.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP